Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Overordnet hovedstruktur

Qaasuitsup Kommunia, der ligger nord for polarcirklen, dækker med et areal på 660.000 kvadratkilometer hele den nordvestlige del af Grønland. Kommunen er verdens arealmæssigt største og har en kyststrækning på godt 1.600 km, hvor kommunens byer og bygder ligger.

Selvom hovedparten af kommunen er dækket af indlandsis er der stor variation i klima samt dyre- og planteliv fra nord til syd, ligesom der også er stor forskel på længden af mørketiden og perioden med midnatssol. Det arktiske klima betyder, at havet de fleste år er tilfrosset fra december til april/maj. Derfor er skibsfart i store dele af kommunen ikke mulig i denne periode, hvorfor fragt af gods og passagerer i stedet må ske med fly. Udover de naturgivne forskelle er også stor variation i kultur og dialekt fra Siorapaluk i nord til Attu i syd.

Hovedstrukturen tager udgangspunkt i planstrategien og Kommunalbestyrelsens visioner for udvikling af kommunen og indeholder en beskrivelse af de overordnede karakteristika og strukturer i Qaasuitsup Kommunia set under ét, herunder bymønster, erhvervs- og infrastrukturen, hovedfunktioner inden for uddannelse og serviceforsyning mv. Hovedstrukturen skal både give et billede af, hvordan situationen er i dag og hvordan den tænkes udviklet i fremtiden.

De fysiske stukturer planlægges i tæt sammenhæng med tendenser i befolkningsudviklingen samt inden for bosætning og arbejdsmarked, så der sikres de bedst mulige betingelser for en både hensigtsmæssig og bæredygtig udvikling – bl.a. set ift. klimaforandringerne.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 2-6-2014