Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Planredegørelse

Planredegørelsen er et vigtigt redskab til at skabe overblik, hvad der er udgangspunktet for den nye fælles kommuneplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af forholdet til anden planlægning – f.eks. landsplanlægningen, økonomisk planlægning, kommunens hidtidige planlægning osv.

Kommunens hidtidige planlægning omfatter bl.a. de 8 tidligere kommuners kommuneplaner og den fælles planstrategi - ”Strategi 2020” - der er en strategi for planlægningen i Qaasuitsup Kommunia i de kommende 12 år, herunder værdier, visioner og strategiske indsatsområder.

Den hidtidige planlægning omfatter også en lang række lokalplaner og kommuneplan-tillæg, herunder et mere omfattende kommuneplantillæg for en række arealer på land møntet på aktiviteter til offshorerelaterede virksomheder. Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en omfattende foranalyse ”Offshore-Onshore” (fra 2011), hvor en række byggeområder blev udpeget. Kommuneplantillægget muliggør, at offshore branchen allerede nu kan tildeles arealer til forskellige bygge- og anlægsaktiviteter.

Opsummering af ændringer til de 8 gamle kommuneplaner, samt ændringer til delområder efter offentlighedsfasen:

 Ændringer_i_kommuneplanen.pdf (37.3 KB)

Behandling af høringssvar i forbindelse med offentlighedsfasen er samlet i en hvidbog, som kan ses på nedenstående link:

 hvidbog.pdf (277.4 KB)

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 2-6-2014