Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Vision

Plads til at leve …

Som en del af den indledende planproces er der udarbejdet en planstrategi – Strategi 2020 - der beskriver såvel den overordnede kurs for kommunens fremtidige udvikling, som helt konkrete og handlingsorienterede indsatser.

Visionen i Strategi 2020 lyder:
I Qaasuitsup Kommunia er der plads til mange forskellige mennesker, oplevelser og udvikling. I respekt for vores livsgrundlag – den storslåede natur, de naturlige ressourcer og den unikke kultur – skaber vi plads til nyt liv, nye fællesskaber, en bæredygtig moderne udvikling og – ikke mindst – hinanden.

I verdens største kommune er der god plads til alt dette og dermed plads til det gode liv. Qaasuitsup Kommunia er således en rummelig kommune – både på et fysisk  men også et menneskeligt plan. Visionen er den røde tråd i udviklingen af vores kommune og dét som andre kommunale politikker og indsatser skal sigte mod, herunder kommuneplanen. Visionen handler grundlæggende om, hvad Qaasuitsup Kommunia skal leve af og prioritere i fremtiden og hvordan man kan bedst muligt kan forene kommunens kræfter – også i den fysiske planlægning.

4 kerneværdier …

Visionen bygger på fire værdier, der kendetegner det særlige ved Qaasuitsup Kommunia:

 • Fællesskab 
 • Læring 
 • Mangfoldighed
 • Gæstfrihed

Fællesskab er en del af vores kulturelle identitet. Det er igennem fællesskab, at vi får tryghed og motiveres til at tage ansvar.
 
Det er fællesskab, når

 • alle tager aktivt del i samfundet
 • vi er engagerede og tager ansvar
 • vi løfter i flok

Der skal være fokus på læring, for at kunne drage nytte af de mange muligheder fremtiden vil bringe. Uddannelse og viden er en vigtig nøgle til en langtidssikret udvikling af kommunen.

Læring er, når

 • vi er åbne, nysgerrige og har lyst til at lære nyt
 • vi gør brug af menneskers viden
 • vi sikrer, at viden om vores kultur overleveres fra generation til generation

Nordvestgrønlands styrke ligger i mangfoldigheden - vores enestående natur, årstidernes skiften, de naturlige ressourcer, oplevelsesmulighederne, de levende kultursamfund. Den skal vi bevare og fastholde i fremtiden.

Mangfoldighed er, når

 • der er plads til forskellighed
 • livet kan have mange udtryk
 • vi værner om forskellighederne og særprægene rundt om i vores kommune

Ved at fokusere på gæstfrihed kan vi bygge videre på den traditionelle nordvestgrønlandske venlighed, varme og åbenhed.

Det er gæstfrihed, når

 • alle føler sig velkomne
 • nyankomne ses som en ressource
 • Qaasuitsup Kommunia er en attraktiv kommune at bosætte sig i

Kerneværdierne er vores styrke og med dem skal vi både sikre og udvikle fremtidens kommune. Til dette er kommuneplanen og arealadministrationen helt centrale værktøjer.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 2-6-2014