Limited area of ​​validity
From January 1st 2019 the Avannaata Municipal Plan 2018-2030 became applicable and has since then been in effect kommuneplania.avannaata.gl
This means that the Qaasuitsup Municipal Plan 2014-2026 has since January 1st 2019 only been applicable to Kommune Qeqertalik.

List of town plan addendums and local plans

Since the adoption of the eight town plans, the municipal councils of the former municipalities and the municipal council of Qaasuitsup Municipality have adopted a large number of local plans and town plan addendums.

Aasiaat

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1000-A01 Boligområde   A1.1
1000-A12 Hotel ved Sannerut 7 A12.1
1000-A14 Rebekkas Kiosk   A14.1
1000-A18, 1000-C07 Ny afgrænsning mellem A18 og C7 9  
1000-A21 Pujooriarfiup Saqqaa Nord 27  
1000-A22 Boliger i rammeområde A22   A22.1
1000-A22 Boligområde Aasiaat Øst II   A3.1
1000-A25 Off-shore/On-shore 17  
1000-A26 Boligområde Aasiaat Syd 13 A26.1
1000-A04 Boligområde Quorlortunnguaq   A4.1
1000-A09 Boligområde mellem Fjeldvej og Bakkevej   A9.1
1000-B01 Lokalplan for havneområdet   B1.1
1000-B15 Område til erhvervsformål vest for lufthavnen 18  
1000-B17 Off-shore/On-shore 17  
1000-B18 Den nordøstlige del af Tupilakøen 17  
1000-B19 Off-shore/On-shore 17  
1000-B21 Nyt erhvervsområde i det sydvestlige Aasiaat 29  
1000-B02 Lokalplan for havneområdet   B2.1
1000-B02 Kutterkaj 10 B2.2
1000-B20 Off-shore/On-shore 17  
1000-B04 Containerhavn 10 B4.2
1000-B04 Udvidelse af containerplads 5 B4.3
1000-B05 Lokalplan for havneområdet   B5.1
1000-C01 Hotel ved Sissakkooraq 5 C1.1
1000-C10 Tipituup Kangerlua   C10.1
1000-C10 Område til fælles formål og kollegium 15 C10.2
1000-C13 Center formål ved Pujooriarfik   C13.1
1000-C15 Off-shore/On-shore 17  
1000-C17 Qaqqamut 36  
1000-C02 Pottersvej/Peter Olsensvej  3  
1000-C03 Off-shore/On-shore 17  
1000-C04 Ældreboliger ved Niels Egedesvej   C4.1
1000-C05 Tilbygning til alderdomhjemmet i Aasiaat  1 C5.1
1000-C09 Kollegieboliger ved Qaqqamut   C9.1
1000-D01 Erhvervsområde ved Poul Bjergsvej   D1.1
1000-D19 Kirkegaard   D19.1
1000-D22 Grusgravsområde ved Tipitooq Kangilleq 3 D22.1
1000-E01 Kraftvarmeværk   E1.1
1000-E12 Fælles friareal Aasiaat Øst II   E12.1
1000-E03 Affaldsforbrændingsanlæg 11 E3.1
1000-E04 Aasiaat Lufthavn 2 E4.1
1000-E09 Etablering af nyt vandværk 12 E9.1
1000-E10 Område til hangarer 18  
1004-C02 Kitsissuarsuit 4  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
1000-A19 Boligområde   A19.1
1000-A21 Boligområde ved Pujooriarfik 14 A21.1
1000-A21 Boligområde ved Pujooriarfik 16 A21.2
1000-B14 Industriarealer ved Mittarfimmut   B14.1
1000-B03 Lokalplan for havneområdet   B3.1
1000-B04 Lokalplan for havneområdet   B4.1
1000-B06 Havne- og erhvervsområde ved Tipitooq Kangilleq   B6.1
1000-C02 Centerområde ved Frederik Lyngesvej og Pottersvej   C2.1
1000-C14 Hotel ved Tipitooq Kangilleq   C14.1
1000-C15 Centerområde ved Qaqqamut   C15.1
1000-D08 Erhvervsområde ved Tipitooq Kangilleq   D8.1


Ilulissat

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1200-A11 Boligområde ved Edvard Sivertsenip Aqq.  49 A11.2
1200-A14 Aron Mathiesens-ip Aqquserna   A14.1
1200-A15 Alanngukasiup 12  
1200-A16 Attersuit   A16.1
1200-A17 Marius Sivertsen-ip Aqquserna   A17.1
1200-A18 Bolig- og institutionsområde i rammeområde A18 Atersuit 26 A18.1
1200-A19 Nyt boligområde Qilakitsoq 33 A19.3
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D03 Ilulissat Syd 23 A21.1
1200-A22 Qilakitsoq   A22.1
1200-A24 Qilakitsoq   A24.1
1200-A26 Boligområde ved Qilakitsoq  38 A26.2
1200-A27 Boligområde ved Qilakitsoq, udvidelse af SPS kollegie 45 A27.1
1200-A28 Qilakitsoq   A28.1
1200-A29 Ilulissat Nord 48 A29.2
1200-A30, 1200-A31, 1200-B01, 1200-B03, 1200-D10, 1200-E11 Boligområde i Ilulissat Nord 34 A30.1A31.1A32.1
1200-A32, 1200-B11, 1200-B12, 1200-B13, 1200-C23, 1200-C24 Boligområde syd for drikkevandssøen 32  
1200-A05 Boligområde A5 ved Matias Storchip Aqqutaa.  11 A5.1
1200-A06 Illumiut 40 A6.1
1200-A07 Boligområde ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna  55 A7.2
1200-A08 Boligformål ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqqutaa 57  
1200-A09 Område ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqquserna 37 A9.2
1200-B01 Havneområdet   B1.1
1200-B10 Off-shore/On-shore 62  
1200-B02 Havne- og erhvervsområde ved Ilulissat Havn 44 B2.1
1200-B06 Jørgen Sveidrup-ip Aqquserna   B6.1
1200-B07 Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna 42 B7.2
1200-B08 Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna 43 B8.2
1200-C10 Bevaringsplan for kirke- og museumsområdet  40 C10.1
1200-C12 Isfjordscenter 41  
1200-C13 Område C13 til centerformål, Hotel Artic 22 C13.2
1200-C15 Hotel Icefjord 1  
1200-C16 Centerområde ved Stenbruddet 19  
1200-C17 Ilulissat Bymidte - Fredericiap Aqq. 14  
1200-C18, 1200-A11 Hotel Hvide Falk 27 C18.2
1200-C19 Hollænderhavnen 35 C19.1
1200-C02 Socialpædagogisk Seminarium 13  
1200-C20 Aktivitetspark 54 C20.1
1200-C22 Hafnarfjordur-ip Aqquserna 37  
1200-C25 Ilulissat Hallen 50  
1200-C03 Atuarfik Mathias Storch 56 C3.1
1200-C04 Ilulissat Sygehus  60 C4.1
1200-C05 Anstalten 53 C5.2
1200-C06 Butik ved  Ilumiut  47 C6.1
1200-C09 Atuarfik Jørgen Brønlund  14 C9.1
1200-D06 Udvidelse af Ilulissat kirkegård   D6.2
1200-D11 Rekreativt område 20  
1200-D12 Hundeområde ved Sermermiut Aqqutaa 34  
1200-E12 Sprængstofmagasin 25 E12.1
1200-E02 Område til Fælles formål og kraftvarmeværk   E2.1
1200-E06 Off-shore/On-shore 62  
1200-E09 Dumpen  41 E9.2

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
1200-A11 Edvard Sivertsenip Aqq.  13 A11
1200-A11 Nord Napparsimaviup   A11.1
1200-A13 Juliefjeldet   A13
1200-A15 Alanngukasiup 40 A15.1
1200-A19 Qilakitsoq 9 A19.2
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D3 Qilakitsoq bydelen 7 A21
1200-A26 Eenfamilieboliger i Qilakitsoq  6 A26.1
1200-A26 Nyt boligområde A26 til boligformål 19 A26.1
1200-A27 Kollegieboliger i område A27 ved Qoororsuup Aqquserna 12 A27
1200-A29 Boligområde i Ilulissat Nord 30 A29.1
1200-A29, 1200-A30, 1200-A31, 1200-A32, 1200-A33, 1200-A34, 1200-B10, 1200-C15, 1200-D9 Ny bydel, Ilulissat Nord 17 A29.1
1200-A32 Boligområde i Ilulissat Nord 34 A32-1
1200-A7 RG-Fabrik   A7.1
1200-A8 Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Familiecenter 39 A8.1
1200-A9 Eenfamilieboliger ved Alliit Aqutaa 5 A9.1
1200-A9 Areal til enfamiliehus ved Qupaloorarsuk 16 A9.1
1200-A9 Qupalorasuk   A9.1
1200-B10 Erhvervsområde B10 ved Konrad Chemnitzup 32 B10.1
1200-B7 Erhvervsområde B7 ved Konrad Chemnitzup   B7.1
1200-B8 Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna    B8.1
1200-C1 KNI butik   C1.1
1200-C02 Marralinnguaq udvidelse af SPS 46 C2.1
1200-C12 Nyt vandrerhjem og ny skiklub ved Sermermiut 21 C12.1
1200-C12 Kangia Isfjordsstation og Klimauniversitet 31 C12.2
1200-C13 Område til Fælles formål, Hotel Arctic   C13.1
1200-C15 Telepost 10 C15.1
1200-C15 Hotel Icefjord 4 C15.1
1200-C15 Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa  36 C15.2
1200-C16 Udvidelse af Alderdomshjemmet   C16
1200-C17 Ilulissat Bymidte 28 C17.1
1200-C17 Ilulissat Bymidte 59 C17.2
1200-C18, 1200-C18, 1200-A11 Hotel Hvide Falk 20 C18.1
1200-C5 Fællesformål, natrenovation og ungdomspension   C5.1
1200-C6 Bymidten   C6.1
1200-C8 Areal til centerformål ved Kussangajaanquaq - Boligområde ved Nuisariannguaq   C8.1
1200-D1 Udvidelse af kirkegård i Kingitoq området 15 D1
1200-D17 Qaaqqat timat (FINDES IKKE)   D17
1200-E9 Losseplads   E9.1


Kangaatsiaq

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
0900-D01 Subareaplan for område D4 2  


Qaanaaq

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1700-A07 Ny afgrænsning af Subarea A7 1 A7.1
1700-A09 Boligområde i Qaanaaq Vest   A9.1
1700-C06 Ny børneinstitution   C6.1
1700-C07 Område til nyt skolehjem 3 C7.1
1700-E11 Råstofudvinding 49  
1700-E12 Råstofudvinding 49  
1700-E13 Råstofudvinding 49  
1700-E14 Råstofudvinding 49  

 

Qasigiannguit

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1100-A04 Boligområde   A4.1
1100-A08 Boligområde   A8.1
1100-A10 Boligområde   A10.1
1100-B01 Off-shore/On-shore 3  
1100-B02 Off-shore/On-shore 3  
1100-B10 Off-shore/On-shore 3  
1100-C01 Fælles formål   C1.1
1100-C05 Iminnguaq 35  
1100-C12 Ny efterskole 2 C12.1
1100-E05 Erhvervsområde   E5.1


Qeqertarsuaq

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1400-A03 8 Ældreboliger   A3.1
1400-A05 Boligområde   A5.1
1400-B01 Havneområde   B1.1
1400-C01 Fælles formål   C1.1
1400-D08 Aquutaasaq 21  
1400-B04 Off-shore/On-shore 5  
1400-B05 Off-shore/On-shore 5  


Uummannaq

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1500-A01 nord Qaqannguaq   A1.1
1500-A03 Nasiffissuaq   A3.1
1500-A08, 1500-A03 vest Lokalplan A8 og A3 vest, Qernertunguamut   A8.1
1500-A08 Bydelsvej Uummannaq vest 2  
1500-A04 Lokalplan A4, åben boligbebyggelse   A4.1
1500-A06 Lokalplan A6, åben boligbebyggelse   A6.1
1500-A07 syd Lokalplan A7 syd, Maniillat Qaqqat   A7.1
1500-A07 midt Lokalplan A7 midt, Maniillat Qaqqat   A7.2
1500-A07 nord Lokalplan A7 nord, Maniillat Qaqqat   A7.3
1500-A09 Tittus Johansensvej   A9.1
1500-A10 øst Lokalplan A10 øst, åben boligbebyggelse   A10.1
1500-A11 syd, 1500-A10 vest Lokalplan A11 syd + A10 vest, vest for Tatsip Akua   A11.1
1500-B01 øst Lokalplan B1 øst, havnepakhus og fiskefabrik   B1.1
1500-B01 syd Lokalplan B1 syd, havnerelateret virksomhed   B1.2
1500-B05 Qimminut 7 B5.2
1500-B05 nord Lokalplan B5 nord, Qimminut   B5.3
1500-B09 Lokalplan B9, Qernertunnguaq   B9.1
1500-B10 Illuigaq 8  
1500-C03 syd Lokalplan C3 syd, Aqqusinertaaq   C3.1
1500-C04 Lokalplan C4, Radioqairfiup Aqq. / Aqqusinersuaq   C4.1
1500-C06 Lokalplan C6, ved Tatsip Akua   C6.1
1500-C05 Lokalplan C5 med byplantillæg 1, Radiovej og Juuarsip Aqquserna   C5.1
1500-E08 Renovationsområde 5 E8.1
1500-E01 Lokalplan E1, Radioqarfiup Aqqutaa, elværket   E1.1
1500-E04 nord Lokalplan E4 nord med byplantillæg nr. 2, nord for Kangerdloqissoq-bugten   E4.1
1502-B1 Off-shore/On-shore 8  
1502-XX Bygdeplan for Qaarsut 1  
1504-XX Bygdeplan for Saattut 4  
1505-XX Bygdeplan for Ukkusissat 6  
1506-XX Bygdeplan for Illorsuit 3  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
1500-C04 , 1500-E01 Byplantillæg nr. 4   C4-E1
1600-A08, 1600-A03 vest Byplantillæg nr. 5   A8-A3v
1600-B05 nord Lokalplan B5 nord, Qimminut   B5.1

Upernavik

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1600-A04 Boligområde på Telebakken   A4.1
1600-A04, 1600-C04 Område til boliger og fælles formål på Telebakken   A4.2
1600-B01 Havneområdet   B2.1
1600-C01 Fælles formål butiksområdet   C1.1
1600-C02 Fælles formål bymidte   C3.1
1600-C06 Nyt område til fælles formål   C9.1
1600-D02 Upernavik kirkegård 5  
1600-E02 Område til offentlige værker ved Itusaannguaq   E2.1
1600-E05 Ny lufthavn i Upernavik   E5.1
1600-A09 Off-shore/On-shore 1  
1600-B04 Off-shore/On-shore 1  
1600-B06 Off-shore/On-shore 1  
1600-B07 Off-shore/On-shore 1  
1600-B08 Off-shore/On-shore 1  
1600-C08 Off-shore/On-shore 1  
1600-C09 Off-shore/On-shore 1  
1600-E08 Off-shore/On-shore 1  
1600-E09 Off-shore/On-shore 1  
1601-B03 Off-shore/On-shore 1  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
1600-A03 Område til eenfamilieboliger ved Oqaluffiup Aqquserna   A3.1
1600-C05 Bevaringsområdet Den Gamle By   C5.1
1600-E08 Område for trafik og telekommunikation   E3.1

Aappilattoq

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1603-B02 Atsaalerataa 2  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Niaqornat

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1501-B01 Saqqarliit 6  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Qaarsut

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1502-B01 Aarrusap Kussinersua 7  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Kullorsuaq

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1607-B02 Aarrusap Kussinersua 9  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Nuussuaq

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1606-B02 Nuukassak 10  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Upernavik Kujalleq

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1601-B02 Erhvervområde ved værket 11  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Iginniarfik

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
0905-C01 Iginniarfiup Atuarfia 16  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Niaqornaarsuk

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
0906-A01 Boligområde syd for Atuarfik Kristian Lundblad 17  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Ilimanaq

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1204-E01 Dumpen 22  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Ikerasak

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1503-B01 Havnen 26  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Saattut

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1504-B01 Havnen 28  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Tasiusaq

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1605-B01 Havnen 40  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Nunaannaq (Det aabne land)

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
0003-L15 Skiområde nord for Qeqertarsuaq 31  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       

Oqaatsut

Current plans

Subarea Name of plan No. of plan
1201-B01 Talunnnguit 15  

Revoked/repealed

Subarea Name of plan No. of plan
       
Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Last edited 1-9-2017