0003-K22  Tussaaq

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Nunaannaq (Det aabne land)

Siunertaq
Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Nunaqarfiit inuerussimasut

Atorneqarnissaa
Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut.
Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaIuamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik.
Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput

Pissutsit atuuttut
Nunaminertaq nunaqarfiuvoq inuerunneq illoqarfimmitut illulik. Biilerfiusinnaasunik aqqusiorfiusimavoq teknikkimullu atortunik pilersugaalluni

Sanaartorfik
Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissuseqassapput.
Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, , illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat.
Lejrskolet annerpaamik marlunnik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqarsinnaapput, , illup qaavani qaliat naapiffii 8,5 meterinik portunerussanngillat.
Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput.
Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput.
Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput.
Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput.
Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu

Inissaq sinneruttoq
Nunaminertaq tamarmi 10 ha-t missattut angissuseqarpoq
Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 10 –it missaannik.
Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq

Angallanneq pilersuinerlu
Aqquserngit, bilinut aqqusiat, aqqusineeqqat talittarfiillu aserfalllatsaaliorneqarsinnaapput ilaneqarsinnaallutillu.
Teknikkikkut atortorissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut. Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq