Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat Nunaminertanut pilersaarutit Akuerisaq 1200-C21

1200-C21  Sermermiut Aqqutaa

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Ilulissat

Siunertaq
Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Ataatsimoorfissatut siunertallit

Atorneqarnissaa
Sumiiffiup atuuffissaa ilusilersuinermi imalt nutaanik sanaartornissamut aalajangersaavigineqassaaq qitiusumik siunertaqartumut atalerpat nutaanik ilaqutariinut illuliornikkut, sulisunut inissialiornermut, inuussutissarsiorfittut, neriniartarfittut, qitiusumik atuuffeqarfittut, biilinut uninngatitsivittut aamma pisariaqartutigut teknikkikkut sanaartukkatigut il.il.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, siunertanut allanut atugassiissutaasimanngitsut taamaallaat ilusilersorneqarsinaapput imaluunniit pisortat sanaartorfiginnissaattut ataatsimoorussatut atorneqarsinnaapput, ilusilersorneqassallutillu immikkoortup inissisimaneranut atorneqarneranullu naleqquttunik.

Pissutsit atuuttut
Immikkoortup annertussusiata 2,7 ha missiliorpaa.

Sanaartorfik
Illut nutaat ataatsimik quleriinngorlugit sananeqarsinnaapput.

Inissaq sinneruttoq
Illut nutaat sananeqarsinnaapput, ilanngussaq 1-imi sanaartorsissani takutinneqartut iluini.

Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.

Angallanneq pilersuinerlu
Immikkoortoq Sermermiut aqqutaaniik aqqusineqarnermut attaveqassaaq.

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq.

Immikkut aalajangersaaffigisat
Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri sipporsimassanngilaat aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu sananeqaqqusaanngillat.

Sermermiut aqqutaa aqqutit aappaatut inississaaq tassani ilaalluni aqquserngup qeqqaniik 12 meter avammut killeqarfeqar-tussaanera.

Immikkut aalajangersakkat
Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 16-2-2018