Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat Nunaminertanut pilersaarutit Akuerisaq 1200-C24

1200-C24 

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Ilulissat

Siunertaq
Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Sumiiffiit qitiusoqarfiit

Atorneqarnissaa
1. Sumiiffinni qitiusoqarfinni illoqarfinni suliaqarfiit ilanngunneqarsinnaapput, soorlu pisiniarfiit, aningaasarsiutigalugit suliaqarfiit, nakorsiartarfiit, sullissinerit, pisortat allaffii, inissiat, hotelit, neriniartarfiit, biilit unittarfii aamma teknikkimut atortut pisariaqartinneqartut assigisaallu.

Avatangiisimut ajoqutaanngitsut inuussutissarsiornermik ingerlatsinerit aammattaaq ilanngunneqarsinnaapput, soorlu sulliveqarfiit assassornermillu ingerlatsiviit, toqqorsiviit, assartuinermik ingerlatsinerit assigisaallu.

2. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut siunertanut allanut atugassiaanngitsut, sanaartorfiusussaanngitsutut ataatsimoorussamik atugassatut aaqqissuunneqarsinnaapput ilusilerneqarsimassallutillu sumiiffiup inissisimaneranut atorneqarneranullu tulluartumik.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap annertussusiata 1,4 ha missiliorpaa

Sanaartorfik
Sanaartugaq annerpaamik 3-itut quleriinngorlugu sananeqaqqusaavoq, 15 meter-inik portunerpaaffilerlugu.

Inissaq sinneruttoq
Immikkoortumi nutaanik sanaartortoqaqqusaavoq ilanngussaq 6-imi takutinneqartutuut. Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m²- uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit.

2. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.

Angallanneq pilersuinerlu
1. Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqutaa.

2. Immikkoortumi aqqusinermut nutaamik nunaminertamik 10 meterisut ikertutigisumut inniminniisoqassaaq, tunngavissiami nunap assingani ilanngussami 1-imi takutinneqartutuut.

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aalajangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
1. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut
mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.

Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, lulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

2. Mittarfimmut Aqqutaa aqquserngup sanaffissaatut killiliussamut ilaavoq. Taamaattoq aqquserngup sanaffissaatut killiussami biilinut unittarfinnik, usingiartarfinnik assigisaanillu, aqquserngiortoqarnissaa sioqqullugu, pilersitsisoqarsinnaavoq.

Aqqusinermi nutaami aqquserngup qeqqaniit uuttorlugu aqquserngup sanaffissaatut killiulissaq 12 m-iussasoq aalajangersarneqarpoq.

Immikkut aalajangersakkat
Immikkut aalajangersagartaqanngilaq

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 31-8-2017