Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat Nunaminertanut pilersaarutit Akuerisaq 1200-E06

1200-E06  Mittarfik Nutaaq

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Ilulissat

Siunertaq
Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Attaveqarnernut atortut

Atorneqarnissaa
Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu mittarfeqarfinnut, kiisalu inunnut sullissanut atuuffinnut matumani mittarfiup illorsuartaanut atasut biilinut unittarfiit kiffartuussinermilu atortulersuutit.
Mittarfimmik, timmisartut ingerlavittut aqqutissaannik, uninngavissaannik aamma attaveqaatinik allanik pisariaqartunik kiisalu mittarfiup illorsuartanut aamma teknikkikkut atortulersuutinut illunik pilersitsisoqarsinnaavoq.
Tamatuma saniatigut inuussutissarsiutitut kiffartuussivittullu atuuffinnik pilersitsisoqarsinnaavoq, immikkoortup mittarfittut atorneqarneranut atatinneqarsinnaasunut matumani allaffissornikkut inuussutissarsiutit akunnittarfiillu ilanngullugit.
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, siunertanut allanut atugassiissutaasimanngitsut taamaallaat ilusilersorneqarsinaapput imaluunniit pisortat sanaartorfiginnissaattut ataatsimoorussatut atorneqarsinnaapput, ilusilersorneqassallutillu immikkoortup inissisimaneranut atorneqarneranullu naleqquttunik.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap annertussusiata 230,8 ha missiliorpaa.

Sanaartorfik
Sanaartukkat illut nutaat, portunerpaamik tallimanik quleriinngorlugit sananeqarsinnaapput, ilutigisaanillu silaannartap akornusersuiffiginnginnissaanut mittarfiup piumasaqatai ataqqineqassallutik. Taamaattumik suliassanik pilersaarusiornerup kingunerisinnaavaa, tallimanik quleriinnik sanasoqarsinnaannginnissaa.
Timmisartunik aqutsisut napasuliaat atortulersuutillu allat, immikkoortup ingerlanneqarneranut pingaaruteqartut, portunerutinneqarsinnaapput.

Inissaq sinneruttoq
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Angallanneq pilersuinerlu
Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqutaa, mittarfiup illorsuartaa nutaaq tikil-lugu tallineqarsinnaasoq.

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Mittarfiup sillimaniarnermi killeqarfianut immikkoortoq ilaavoq. Miffarfiup atuisinnaanissamut akuersissutinik piginnittuata akuersissutaannik peqaqqaartigani, illunik atortulersuutinillu sanasoqarsinnaanngilaq.
Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.
Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngi-tsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.
Mittarfimmut Aqqutaata ilisarnaaserneqarnera tassaavoq, aqqusineq angallaffik pingaarneq.
Mittarfimmut Aqqutaa aqquserngup sanaffissaatut killiliussamut ilaavoq. Taamaattoq aqquserngup sanaffissaatut killiussami biilinut unittarfinnik, usingiartarfinnik assigisaanillu, aqquserngiortoqarnissaa sioqqullugu, pilersitsisoqarsinnaavoq.
Mittarfimmut Aqqutaanik talliliinermi aqquserngup qeqqaniit uuttorlugu aqquserngup sanaffissaatut killiulissaq 20 m-iussasoq aalajangersarneqarpoq.

Immikkut aalajangersakkat
Mittarfiup aamma Ilulissat kangiatungaanni aamma immikkoortuni illoqarfiup avannaaniittuni Oqaatsut tungaanni, qimussit illernginut pisuttullu aqqutaannut nunaminertanik qulakkeerisoqassaaq.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 20-11-2018