1500-D08  Tasersuaq

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Uummannaq

Siunertaq
Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Atorneqarnissaa
Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap annertussusiata 1159 ha missiliorpaa

Sanaartorfik
Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq

Inissaq sinneruttoq
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Angallanneq pilersuinerlu
Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput.
Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani.
Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq.
Nunaminertaq Sinerissami angallatit radioisigut nassitsisarfiup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagit. Killigititaq annertussusilerneqarpoq nassitsiviup napparutaa qiteralugu 55,0 meterinik radius-ilerlugu.
Nunaminertaq Sinerissami angallatit radioisigut tigooraviup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagit. Killigititaq annertussusilerneqarpoq tigooraviup antenne-a tumaajusaaq B-294-p eqqaaniittoq qiteralugu 400,0 meterinik radius-ilerlugu
Nunaminertaq Sumiissusersiornermut nassitsissutip isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagi. Killigititaq annertussusilerneqarpoq nassitsiviup napparutaa, B-432-p eqqaaniittoq, qiteralugu 100,0 meterinik radius-ilerlugu.
Nunaminertaq Radiukkut nassitsissutip isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagi. Killigititaq annertussusilerneqarpoq radiukkut nassitsissutit mellembølgekoortut illutai B-750 aamma B-749 qiteralugit 200,0 meterinik radius-ilerlugu

Immikkut aalajangersakkat
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq