Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat Nunaminertanut pilersaarutit Kladdi 1200-E04

1200-E04 

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Ilulissat

Siunertaq
Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Teknikkimut atortut

Atorneqarnissaa
Immikkoortup atorneqarnissaa teknikkimut siunertanut aalajangersarneqarpoq aamma pisortatigoortumik atuuffinnut atortulersuutinullu atorneqartussaavoq, matumani immikkoortortami E06-imi mittarfimmik nutaamik sanaartornermiit nunap/qaarsup piiakkap sinneranut ilioraaviussalluni.
Illut najugaqarfissatut ilusilersugaassanngillat imaluunniit atorneqassanngillat.
Nunaminertat illulianut, atortulersuutinut aqqusinernillu il.il. atorneqanngitsut, pinngortitaanermissut pigineqassapput.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap angissusia 62 ha-t missiliorpaa.

Sanaartorfik
Illut nutaat portunerpaamik ataatsimik quleriittut sananeqarsinnaapput.
Illut nutaat immikkoortup nunami inissisimavia aamma mittarfimmut qanittumiinnera mianeralugit ilusilersugassapput.
Taseqqat, tatsit aamma masarluit immerneqartariaqarput. Nunaminertat immersorneqassapput sivingajaanngorlugit. Immersuineq ataatsimoorussatut pilersaarut, Avannaata Kommunianit akuerineqarsimasoq malillugu pissaaq.

Inissaq sinneruttoq
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq.

Angallanneq pilersuinerlu
Immikkoortumi utaqqiisaasumik sulinermi aqqusinermik aamma atortulersuutinik allanik taamaallaat sanasoqarsinnaavoq, taakku immikkoortup siunertaa qularnaassavaat aamma nunamik/qaarsumik piiarneqartumik ilioraavittut atorneqassalluni.

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq.

Immikkut aalajangersaaffigisat
Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.
Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aam-ma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 68,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Immikkut aalajangersakkat
Immikkoortumi suliffeqarfimmik immikkut ittumik mingutsitsisuusumik pilersitsisoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik immikkut ittumik mingutsitsisumik sanaartornermi, Namminersornerullutik Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq naapertorlugu avatangiisinut tunngatillugu akuersissummik qinnuteqartoqassaaq.
Sanaartorfissatut atugassiissutigineqartup iluani taamaallaat ilioraasoqarsinnaavoq, nunap assinga ilanngussaq 1 naapertorlugu, ilaatigut immikkoortortami illuaqqanut piusunut tunngatillugu killeqarfeqarmat.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 20-11-2018