Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.

Nunaminertanik agguaassisarneq

NUNAMINERTANIK AGGUAASSISARNERMI AALIANGERSAKKAT

Kalaallit Nunaanni nunamut ataatsimoorussaasumik piginnittoqarpoq. Taamaalillutik nunaminertat pisiarineqar-sinnaanatillu tunisaasinnaanngillat. Illuliorniaraanni imaluunniit sanaaertorniaraanni nunaminertamik atugassiissut tunniunneqassaaq, taannalu nunamik atuisinnaatitsivoq.

Taamaattumik Qaasuitsup Kommuniata nunaminertanik agguaassisarnermut atuisinnaatitaanermullu tunngatillugu tunngaviusussanik malittarisassiortoqarnissaa pisariaqartippaa. Maleruagassiat tulliuttut tassaapput, nunaminertanik tunineqarnissamik qinnuteqaatit suliarineqartarneranni sinaakkuttat pillugit, kommunip allaffissornerani, innuttaasunullu paasissutissisarnerani atugassat.

Aaliangersakkat tamanut atuuttunik aaliangersagartaler-lugit suliarineqarput, illoqarfinnut, nunaqarfinnut asimullu aaliangersagartaqarlutik, kiisalu immikkut ittumik containerinik inissiinermut, angallatinik inissiinermut, qimmilivinnullu il.il., aaliangersagartaqarlutik.

Malittarisassiat nalinginnarnik malittarisassialersorlugit suliarineqarput, illoqarfinnut, nunaqarfinnut nunaan-nartamullu malittarisassiaqarluni, kiisalu immikkut ittunik malittarisassiaqarluni.

Saniatigut Nunaminertanik atugassiinerni piumasaqaatit Nalinginnaat atugassiat ipput, kiisalu nunaminertanik atugassiinernut piumasaqaatit nalinginnaasut atugassiat.

Uingasunik allannertallit malittarisassianik nassuiaallutillu takussutissiinissanik siunertaqarput. Taamaattumik uingasunik allassimasat malittarisassiaanngillat taamaattumillu pituttuisuunatik.

Qaasuitsup Kommuniani nunaminertat allaffissornikkut suliarineqarneranni aammataaq tungaviuvoq, tamatigut pingaartinneqartassasoq, nunaminertanik tunniussaqartoqannginnerani, aaliangersakkanik ersarissunik peqartoqarnissaa. Nunaminertanik agguaassinerit tamarmik kommuneplani eqqortillugu ingerlanneqartassapput.

Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaateqarnissamut marlunnik periarfissaqarputit:

Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqarfissaq immersugassaq nalinginnaasoq atorlugu.

Nunaminertamik atuinissamut qarasaasiaq atorlugu http://www.nunagis.gl -ikkut qinnuteqarlutit

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 1-5-2014