Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.

Inuussutissarsiutit, ilinniartitaaneq isertitallu

Ulloq 1.1.2013 Qaasuitsup Kommuniani inuit sulisinnaasut 16-t 64-illu akornani ukiullit 11.574-upput. Taakkua ataatsimut isigalugit ukiumut 8.100 tiimini (naatsorsueriaaseq årsværk atorlugu) sulisimapput, tamanna ukiumut 2000-mut sanilliullugu appariaateqarfiulaarpoq, taamani ukiumut 8.400 tiimini sulisoqarsimavoq.

Piniarneq aalisarnerlu kommunimi inuussutissarsiornermut annertuumik pingaaruteqarpoq, pingaartumik nunaqarfinni, inuussutissarsiutilli taakkua pingaarutaat appariartorpoq, inuussutissarsiornermilu ingerlatat nutaat inangiiartorput.

Pisortat ingerlatsinerat kommunimi sullivinni annersaavoq, pingaartumik illoqarfinni, ukiumut tiimit suliffiusut affaasa ingerlanneqartarfigisaanni. Sullissiviit allat ukiumut tiimit suliffiusut sinnerisa annertunersaannik ingerlatsiviupput, sanaartorluni, assassorluni tunisassiornermilu ingerlatat ukiumut tiimit suliffiusut 10 %-ii sinnilaarlugit ingerlatsiffiusut.

Kommunip innuttaasa amerlanerpaartaat ilinniakkanik akisussaaffinnik tigusissutaasinnaasunik naammassinnissimanngillat, innuttaasullu 80 %-ingajaat meeqqat atuarfiannik naammassinnissimapput ingerlaqqinnatillu.

14 %-it inuussutissarsiummik ilinniagaqarsimapput, 3 %-t ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarsimallutik. 2 %-nit ikinnerusut ilinniarnissamut piareersarfiusumik naammassinnissimapput, imaluunnit tapiliussamik pikkorissarsimallutik. 2 %-t missingi ilinniagartuutut ilinniakkamik naammassinnissimapput. Tamanna Kalaallit-Nunaanni nuna tamakkerlugu kisitsisiniit annertungaatsiartumik nikingavoq, ataatsimut isigalugu ilinniarsimassutsip qaffasissusaa Qaasuitsup Kommunianiit qaffasinneruffiulluni.

Kalallit-Nunaanni aningaasaqarnerup ilisarnaatigaa, innuttaasumut ataatsimut isertitat qaffasissusaasa, nunanit allanit pisuujulaartutut taneqarsinnaasuniit, appasinnerunerat. Aammattaq nunaqarfinni innuttaasut illoqarfinni innuttaasuniit isertitakkinnerupput. Nunaqarfinni agguaqatigiisillugu isertitat akileraarutaasussat 64.490-upput, illoqarfinni 110.594-usut. Akerlianik nunaqarfinni imminut pilersorneq illoqarfinniit annertuneruvoq. Kalaallit-Nunaanni pissutsit allaavigalugit ataatsimut naliliissagaanni, oqaatigineqarsinnaavoq Qaasuitsup Kommuniata nunaqarfiini innuttaasut akunnattumik isertitaqartut. Taamaallaat nunaqarfik ataaseq malunnavissumik appasissumik isertitaqarfiuvoq.

Inunnik isumaginninnermi pissutsit tunngavigalugit nunaqarfiit ataasiakkaat, ”annertussusileriikkamik ikiorsiissutinut” siusinaartumillu soraarnerussutisianut tunngatillugu, qaffasissorujussuarmik inissisimapput, ataatsimut isigalugu pilersuinermi nammatassaq annertuvoq, ilaatigut meeraqqortuneq imaluunnit utoqqaat pissutigalugit.

Qaasuitsup Kommuniani Kalaallit-Nunaannilu suliffissaaleqineq 2000-2012-mut qaffariarsimavoq, pineqartunut tunngatillugu 30 %-mik aamma 35 %-mik. Piartuaarneq illoqarfinni ersarippoq – pingaartumik illoqarfinni minnerusuni, sumiiffiit ilaanni kisitsisit marloriaatinngorsimallutik. Kommunimi suliffissaaleqineq ataatsimut isigalugu 2008-mi inuit suliffissaaleqisut 562-niit 2012-mi 986-nut amerleriarsimapput. 2012-mi Qaasuitsup Kommuniani suliffissaaleqinerup procentia 8,5-uvoq (sulisinnaassusillit amerlassusaannut sanilliullugu).

Kisitsisit ukiup qanorilinera apeqqutaatillugu annertoorujussuarmik nikittarput, tassami suliffissaaleqineq ukiup qaammataani annertunerpaasarpoq aasamilu minnerpaalluni.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 2-6-2014