Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.

Kommuneplanip ilassutaanut lokalplaninullu nassuiaat

Siden vedtagelsen af de 8 kommuneplaner, har kommunalbestyrelserne for de daværende kommuner samt kommunalbestyrelsen for Qaasuitsup Kommunia vedtaget en lang række lokalplaner og kommuneplantillæg.

Aasiaat

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1000-A01 Boligområde   A1.1
1000-A12 Hotel ved Sannerut 7 A12.1
1000-A14 Rebekkas Kiosk   A14.1
1000-A18, 1000-C07 Ny afgrænsning mellem A18 og C7 9  
1000-A21 Pujooriarfiup Saqqaa Nord 27  
1000-A22 Boliger i rammeområde A22   A22.1
1000-A22 Boligområde Aasiaat Øst II   A3.1
1000-A25 Off-shore/On-shore 17  
1000-A26 Boligområde Aasiaat Syd 13 A26.1
1000-A04 Boligområde Quorlortunnguaq   A4.1
1000-A09 Boligområde mellem Fjeldvej og Bakkevej   A9.1
1000-B01 Lokalplan for havneområdet   B1.1
1000-B15 Område til erhvervsformål vest for lufthavnen 18  
1000-B17 Off-shore/On-shore 17  
1000-B18 Den nordøstlige del af Tupilakøen 17  
1000-B19 Off-shore/On-shore 17  
1000-B21 Nyt erhvervsområde i det sydvestlige Aasiaat 29  
1000-B02 Lokalplan for havneområdet   B2.1
1000-B02 Kutterkaj 10 B2.2
1000-B20 Off-shore/On-shore 17  
1000-B04 Containerhavn 10 B4.2
1000-B04 Udvidelse af containerplads 5 B4.3
1000-B05 Lokalplan for havneområdet   B5.1
1000-C01 Hotel ved Sissakkooraq 5 C1.1
1000-C10 Tipituup Kangerlua   C10.1
1000-C10 Område til fælles formål og kollegium 15 C10.2
1000-C13 Center formål ved Pujooriarfik   C13.1
1000-C15 Off-shore/On-shore 17  
1000-C17 Qaqqamut 36  
1000-C02 Pottersvej/Peter Olsensvej  3  
1000-C03 Off-shore/On-shore 17  
1000-C04 Ældreboliger ved Niels Egedesvej   C4.1
1000-C05 Tilbygning til alderdomhjemmet i Aasiaat  1 C5.1
1000-C09 Kollegieboliger ved Qaqqamut   C9.1
1000-D01 Erhvervsområde ved Poul Bjergsvej   D1.1
1000-D19 Kirkegaard   D19.1
1000-D22 Grusgravsområde ved Tipitooq Kangilleq 3 D22.1
1000-E01 Kraftvarmeværk   E1.1
1000-E12 Fælles friareal Aasiaat Øst II   E12.1
1000-E03 Affaldsforbrændingsanlæg 11 E3.1
1000-E04 Aasiaat Lufthavn 2 E4.1
1000-E09 Etablering af nyt vandværk 12 E9.1
1000-E10 Område til hangarer 18  
1004-C02 Kitsissuarsuit 4  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
1000-A19 Boligområde   A19.1
1000-A21 Boligområde ved Pujooriarfik 14 A21.1
1000-A21 Boligområde ved Pujooriarfik 16 A21.2
1000-B14 Industriarealer ved Mittarfimmut   B14.1
1000-B03 Lokalplan for havneområdet   B3.1
1000-B04 Lokalplan for havneområdet   B4.1
1000-B06 Havne- og erhvervsområde ved Tipitooq Kangilleq   B6.1
1000-C02 Centerområde ved Frederik Lyngesvej og Pottersvej   C2.1
1000-C14 Hotel ved Tipitooq Kangilleq   C14.1
1000-C15 Centerområde ved Qaqqamut   C15.1
1000-D08 Erhvervsområde ved Tipitooq Kangilleq   D8.1


Ilulissat

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1200-A11 Boligområde ved Edvard Sivertsenip Aqq.  49 A11.2
1200-A14 Aron Mathiesens-ip Aqquserna   A14.1
1200-A15 Alanngukasiup 12  
1200-A16 Attersuit   A16.1
1200-A17 Marius Sivertsen-ip Aqquserna   A17.1
1200-A18 Bolig- og institutionsområde i rammeområde A18 Atersuit 26 A18.1
1200-A19 Nyt boligområde Qilakitsoq 33 A19.3
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D03 Ilulissat Syd 23 A21.1
1200-A22 Qilakitsoq   A22.1
1200-A24 Qilakitsoq   A24.1
1200-A26 Boligområde ved Qilakitsoq  38 A26.2
1200-A27 Boligområde ved Qilakitsoq, udvidelse af SPS kollegie 45 A27.1
1200-A28 Qilakitsoq   A28.1
1200-A29 Ilulissat Nord 48 A29.2
1200-A30, 1200-A31, 1200-B01, 1200-B03, 1200-D10, 1200-E11 Boligområde i Ilulissat Nord 34 A30.1A31.1A32.1
1200-A32, 1200-B11, 1200-B12, 1200-B13, 1200-C23, 1200-C24 Boligområde syd for drikkevandssøen 32  
1200-A05 Boligområde A5 ved Matias Storchip Aqqutaa.  11 A5.1
1200-A06 Illumiut 40 A6.1
1200-A07 Boligområde ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna  55 A7.2
1200-A08 Boligformål ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqqutaa 57  
1200-A09 Område ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqquserna 37 A9.2
1200-B01 Havneområdet   B1.1
1200-B10 Off-shore/On-shore 62  
1200-B02 Havne- og erhvervsområde ved Ilulissat Havn 44 B2.1
1200-B06 Jørgen Sveidrup-ip Aqquserna   B6.1
1200-B07 Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna 42 B7.2
1200-B08 Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna 43 B8.2
1200-C10 Bevaringsplan for kirke- og museumsområdet  40 C10.1
1200-C12 Isfjordscenter 41  
1200-C13 Område C13 til centerformål, Hotel Artic 22 C13.2
1200-C15 Hotel Icefjord 1  
1200-C16 Centerområde ved Stenbruddet 19  
1200-C17 Ilulissat Bymidte - Fredericiap Aqq. 14  
1200-C18, 1200-A11 Hotel Hvide Falk 27 C18.2
1200-C19 Hollænderhavnen 35 C19.1
1200-C02 Socialpædagogisk Seminarium 13  
1200-C20 Aktivitetspark 54 C20.1
1200-C22 Hafnarfjordur-ip Aqquserna 37  
1200-C25 Ilulissat Hallen 50  
1200-C03 Atuarfik Mathias Storch 56 C3.1
1200-C04 Ilulissat Sygehus  60 C4.1
1200-C05 Anstalten 53 C5.2
1200-C06 Butik ved  Ilumiut  47 C6.1
1200-C09 Atuarfik Jørgen Brønlund  14 C9.1
1200-D06 Udvidelse af Ilulissat kirkegård   D6.2
1200-D11 Rekreativt område 20  
1200-D12 Hundeområde ved Sermermiut Aqqutaa 34  
1200-E12 Sprængstofmagasin 25 E12.1
1200-E02 Område til Fælles formål og kraftvarmeværk   E2.1
1200-E06 Off-shore/On-shore 62  
1200-E09 Dumpen  41 E9.2

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
1200-A11 Edvard Sivertsenip Aqq.  13 A11
1200-A11 Nord Napparsimaviup   A11.1
1200-A13 Juliefjeldet   A13
1200-A15 Alanngukasiup 40 A15.1
1200-A19 Qilakitsoq 9 A19.2
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D3 Qilakitsoq bydelen 7 A21
1200-A26 Eenfamilieboliger i Qilakitsoq  6 A26.1
1200-A26 Nyt boligområde A26 til boligformål 19 A26.1
1200-A27 Kollegieboliger i område A27 ved Qoororsuup Aqquserna 12 A27
1200-A29 Boligområde i Ilulissat Nord 30 A29.1
1200-A29, 1200-A30, 1200-A31, 1200-A32, 1200-A33, 1200-A34, 1200-B10, 1200-C15, 1200-D9 Ny bydel, Ilulissat Nord 17 A29.1
1200-A32 Boligområde i Ilulissat Nord 34 A32-1
1200-A7 RG-Fabrik   A7.1
1200-A8 Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Familiecenter 39 A8.1
1200-A9 Eenfamilieboliger ved Alliit Aqutaa 5 A9.1
1200-A9 Areal til enfamiliehus ved Qupaloorarsuk 16 A9.1
1200-A9 Qupalorasuk   A9.1
1200-B10 Erhvervsområde B10 ved Konrad Chemnitzup 32 B10.1
1200-B7 Erhvervsområde B7 ved Konrad Chemnitzup   B7.1
1200-B8 Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna    B8.1
1200-C1 KNI butik   C1.1
1200-C02 Marralinnguaq udvidelse af SPS 46 C2.1
1200-C12 Nyt vandrerhjem og ny skiklub ved Sermermiut 21 C12.1
1200-C12 Kangia Isfjordsstation og Klimauniversitet 31 C12.2
1200-C13 Område til Fælles formål, Hotel Arctic   C13.1
1200-C15 Telepost 10 C15.1
1200-C15 Hotel Icefjord 4 C15.1
1200-C15 Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa  36 C15.2
1200-C16 Udvidelse af Alderdomshjemmet   C16
1200-C17 Ilulissat Bymidte 28 C17.1
1200-C17 Ilulissat Bymidte 59 C17.2
1200-C18, 1200-C18, 1200-A11 Hotel Hvide Falk 20 C18.1
1200-C5 Fællesformål, natrenovation og ungdomspension   C5.1
1200-C6 Bymidten   C6.1
1200-C8 Areal til centerformål ved Kussangajaanquaq - Boligområde ved Nuisariannguaq   C8.1
1200-D1 Udvidelse af kirkegård i Kingitoq området 15 D1
1200-D17 Qaaqqat timat (FINDES IKKE)   D17
1200-E9 Losseplads   E9.1


Kangaatsiaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
0900-D01 Delområdeplan for område D4 2  


Qaanaaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1700-A07 Ny afgrænsning af delområde A7 1 A7.1
1700-A09 Boligområde i Qaanaaq Vest   A9.1
1700-C06 Ny børneinstitution   C6.1
1700-C07 Område til nyt skolehjem 3 C7.1
1700-E11 Råstofudvinding 49  
1700-E12 Råstofudvinding 49  
1700-E13 Råstofudvinding 49  
1700-E14 Råstofudvinding 49  

 

Qasigiannguit

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1100-A04 Boligområde   A4.1
1100-A08 Boligområde   A8.1
1100-A10 Boligområde   A10.1
1100-B01 Off-shore/On-shore 3  
1100-B02 Off-shore/On-shore 3  
1100-B10 Off-shore/On-shore 3  
1100-C01 Fælles formål   C1.1
1100-C05 Iminnguaq 35  
1100-C12 Ny efterskole 2 C12.1
1100-E05 Erhvervsområde   E5.1


Qeqertarsuaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1400-A03 8 Ældreboliger   A3.1
1400-A05 Boligområde   A5.1
1400-B01 Havneområde   B1.1
1400-C01 Fælles formål   C1.1
1400-D08 Aquutaasaq 21  
1400-B04 Off-shore/On-shore 5  
1400-B05 Off-shore/On-shore 5  


Uummannaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1500-A01 nord Qaqannguaq   A1.1
1500-A03 Nasiffissuaq   A3.1
1500-A08, 1500-A03 vest Lokalplan A8 og A3 vest, Qernertunguamut   A8.1
1500-A08 Bydelsvej Uummannaq vest 2  
1500-A04 Lokalplan A4, åben boligbebyggelse   A4.1
1500-A06 Lokalplan A6, åben boligbebyggelse   A6.1
1500-A07 syd Lokalplan A7 syd, Maniillat Qaqqat   A7.1
1500-A07 midt Lokalplan A7 midt, Maniillat Qaqqat   A7.2
1500-A07 nord Lokalplan A7 nord, Maniillat Qaqqat   A7.3
1500-A09 Tittus Johansensvej   A9.1
1500-A10 øst Lokalplan A10 øst, åben boligbebyggelse   A10.1
1500-A11 syd, 1500-A10 vest Lokalplan A11 syd + A10 vest, vest for Tatsip Akua   A11.1
1500-B01 øst Lokalplan B1 øst, havnepakhus og fiskefabrik   B1.1
1500-B01 syd Lokalplan B1 syd, havnerelateret virksomhed   B1.2
1500-B05 Qimminut 7 B5.2
1500-B05 nord Lokalplan B5 nord, Qimminut   B5.3
1500-B09 Lokalplan B9, Qernertunnguaq   B9.1
1500-B10 Illuigaq 8  
1500-C03 syd Lokalplan C3 syd, Aqqusinertaaq   C3.1
1500-C04 Lokalplan C4, Radioqairfiup Aqq. / Aqqusinersuaq   C4.1
1500-C06 Lokalplan C6, ved Tatsip Akua   C6.1
1500-C05 Lokalplan C5 med byplantillæg 1, Radiovej og Juuarsip Aqquserna   C5.1
1500-E08 Renovationsområde 5 E8.1
1500-E01 Lokalplan E1, Radioqarfiup Aqqutaa, elværket   E1.1
1500-E04 nord Lokalplan E4 nord med byplantillæg nr. 2, nord for Kangerdloqissoq-bugten   E4.1
1502-B1 Off-shore/On-shore 8  
1502-XX Bygdeplan for Qaarsut 1  
1504-XX Bygdeplan for Saattut 4  
1505-XX Bygdeplan for Ukkusissat 6  
1506-XX Bygdeplan for Illorsuit 3  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
1500-C04 , 1500-E01 Byplantillæg nr. 4   C4-E1
1600-A08, 1600-A03 vest Byplantillæg nr. 5   A8-A3v
1600-B05 nord Lokalplan B5 nord, Qimminut   B5.1

Upernavik

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1600-A04 Boligområde på Telebakken   A4.1
1600-A04, 1600-C04 Område til boliger og fælles formål på Telebakken   A4.2
1600-B01 Havneområdet   B2.1
1600-C01 Fælles formål butiksområdet   C1.1
1600-C02 Fælles formål bymidte   C3.1
1600-C06 Nyt område til fælles formål   C9.1
1600-D02 Upernavik kirkegård 5  
1600-E02 Område til offentlige værker ved Itusaannguaq   E2.1
1600-E05 Ny lufthavn i Upernavik   E5.1
1600-A09 Off-shore/On-shore 1  
1600-B04 Off-shore/On-shore 1  
1600-B06 Off-shore/On-shore 1  
1600-B07 Off-shore/On-shore 1  
1600-B08 Off-shore/On-shore 1  
1600-C08 Off-shore/On-shore 1  
1600-C09 Off-shore/On-shore 1  
1600-E08 Off-shore/On-shore 1  
1600-E09 Off-shore/On-shore 1  
1601-B03 Off-shore/On-shore 1  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
1600-A03 Område til eenfamilieboliger ved Oqaluffiup Aqquserna   A3.1
1600-C05 Bevaringsområdet Den Gamle By   C5.1
1600-E08 Område for trafik og telekommunikation   E3.1

Aappilattoq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1603-B02 Atsaalerataa 2  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Niaqornat

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1501-B01 Saqqarliit 6  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Qaarsut

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1502-B01 Aarrusap Kussinersua 7  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Kullorsuaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1607-B02 Aarrusap Kussinersua 9  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Nuussuaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1606-B02 Nuukassak 10  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Upernavik Kujalleq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1601-B02 Erhvervområde ved værket 11  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Iginniarfik

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
0905-C01 Iginniarfiup Atuarfia 16  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Niaqornaarsuk

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
0906-A01 Boligområde syd for Atuarfik Kristian Lundblad 17  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Ilimanaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1204-E01 Dumpen 22  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Ikerasak

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1503-B01 Havnen 26  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Saattut

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1504-B01 Havnen 28  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Tasiusaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1605-B01 Havnen 40  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Nunaannaq (Det aabne land)

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
0003-L15 Skiområde nord for Qeqertarsuaq 31  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Oqaatsut

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1201-B01 Talunnnguit 15  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       
Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 1-9-2017