Pilersaarusiaq maannamut atuuttoq

Sulinissamut pilersaarut - Suleriaaseq 2020

”Suleriaaseq 2020 – Qaasuitsup Kommunia”-p allaaserai kommunalbestyrelsip takorluugai, naleqartitai kommunillu ukiuni aggersuni siunnerfilimmik ineriartornissaanut suliniuteqarfiinut suleriaasissaq. Pilersaarummut suleriaaseq 2011 kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani akuersissutigineqarpoq, aammattaaq aaliangiunneqarlutik takorluugaq, naleqartitat aamma pilersaarummut suleriaasissap sammivia kommuneplanissami tunngavittut atuutissasut. Pilersaarummut suleriaasissaq erseqqinnerusumik allaaserineqarpoq kommuneplanip immikkoortuani ”Takorluugaq”.

Sinnattut 100-t aamma inoqarfinnik nalilersuineq

”Suleriaaseq 2020 – Qaasuitsup Kommunia”-ta suliarineqarneranut atatillugu, kommunimi innuttaasut 100-t apeqqarissaarfigineqarput siunissamut sinnattui eqqarsaataallu pillugit. Apeqqarissaarneq suleriaatsimi isumassarsiorfittut atorneqarpoq, inerneralu atuagaaranng-orlugu saqqummersinneqarpoq Pilersaarut 2020-mut atatillugu, atserneqarluni ”Siunissamut sinnattut 100-t”.

Misissuineq kommunimi kissaatinut unammilligassanullu annertuumik malunniuteqarpoq:

Qaasuitsup Kommuniani inoqarfi nni paasissutissanik katersuineq

Siunissaq aamma Pilersaarut 2020 pillugu sinnattut 100-t malitseqartitsissutaattut kommunip inoqarfiini paasissutissanik katersuineq annertooq ingerlanneqarpoq. Qaammatit marluk sinnerlugit, kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu arlalinni, innuttaasunik ataatsimiititseqattaartoqarpoq, workshoppertitsilluni il.il. Tamatumani paasissutissat siunnersuutillu katersorneqarput, innuttaasut piviusumik atugarisaat ulluinnaallu aallaavigalugit. Innuttaasummi tassaapput, sumiiffigisami illoqarfinni nunaqarfinnilu ataasiakkaani pissutsinik immikkuullarissunik ilisimasaqarnerpaat. Innuttaasut kommuneplanimut suliami peqataatinnerisigut qanimut oqartussaaqataaneq nukittorsarneqarpoq, taamaalillunilu pilersaarummut, ingerlanneqartumut, piginnittuussuseq nukittorsarneqarluni. Workshoppini ingerlanneqartuni, innuttaasut ulluinnarni inuunerup assiginngitsortaanik isiginninnerat, malunniutsinneqarpoq – matumani suliffiit aamma inuunermi tunngaviit, inuiaqatigiinni inuuneq, namminerisamik inuuneqarnerup sinaakkutai aamma qanimut oqartussaaqataaneq. Workshoppertitsinerniit isumassarsiat siunnersuutillu malitsigisaattut takussutissiami katersorneqarput, innuttaasut ataatsimiinneranni ilisaritinneqartukkut, oqalissutaasukkut pingaarnersiorneqartukkullu.

Inoqarfiit misissuiffigineqarnerata inerneri pillugit nalunaarusiortoqarpoq – ”Kommuneplani 2012-2024 – Imm. 1: Qaasuitsup Kommuniani inoqarfiit paasissutissanik katersuiffigineqarnerat”. Inernerusut annikitsumik aaqqisuuneqalaarnikuupput, inuttullu akissutaasut, ilisarineqarsinnaaneq mianeralugu, ataatsimoortillugit allanneqarsimallutik. Sakkussalli nassuiaasersugaanngillat, nalunaarusiorfigineqarsimallutilli ”paasissutissatut allanngortitaanngitsutut”, taamaalilluni ajornanngitsumik takuneqarsinnaapput innuttaasut namminneq sunik kissaatigisaqartut, kiisalu unammilligassanik aamma ineriartornermi periarfissanik sunik takorluugaqarnersut. Nalunaarusiaq aammattaaq imaqarpoq pilersaarusiamut siunnersuutinik aaliangersimasunik, pitsaassusilinnik piukkunnarluartunillu, kommuneplanip inaarutaasumik suliarinerani ilanngunneqarsimasunik.

Kommunimi siunissami inerisaanermut tigussaasumik pilersaarummik misissueqqissaarinerit nassataqartitsissapput. Kommunalbestyrelsimik sunniivigeqatigiilluni, aammalu sioqqutsisumik misissueqqissaarinermik suliarisat tunuliaqutaralugit pilersaarusiorneq tulleriiaariffigineqassaaq, tassanilu ilippanaatit sorliit misileraavigineqassanersut aalajangiunneqarlutik.

Taamaalilluni Kommunip pilersaarutaa inaarutaasoq kommunit siunissami inerisarnerannut pilersaarutinillu suliaqarnerannut pilersaarummik imaqalissaaq, sioqqutsisumik suliaqarnermik isumannaatsumik tunngaveqartuusumik.

Kommuneplanit atuuttut arfineq pingasut

Ulloq 1. Januaari 2009 Kalaallit-Nunaanni kommunit arfineq pingasut kommunerujussuanngortinneqarput ataaseq: Qaasuitsup Kommunia. Kommunitoqqat arfineq pingasut tamarmik immikkut kommuneplaneqarput, ataatsimoorluni kommuneplanip nutaap akuersissutigineqarnissaata tungaanut atuuttunik – Kommuneplani 2014-2026.

Kommuneplanit atuuttut arfineq pingasut tassaapput:

Kommuneplanit arfinillit 1990’kkut aallartilaarneranni akuersissutigineqarsimapput, ataasiinnaq 1998-mi akuersissutigineqarsimalluni Upernaviup Kommuniata kommuneplani kingulleq akuersissutigaa 2008-mi. Aallaavittut kommuneplani ukiut sisamakkaarlugit nutarterneqartartussaavoq.

Kommuneplanitoqqat maannakkut ataatsimut eqiterneqassapput iluarsartuunneqarlutillu kommuneplanimut ilassummut akuerisamut , lokalplaninut, inatsisiliornermut nutaamut siunniussallu allanngutaanut naapertuussarlugit. Toqqammaviit pingaarnerit nassuiammi matumani allaaserineqareerput.

Kommuneplanit atuuttut kissaatigisanik, pisariaqartitanik taamanikkullu siunertanik, kommuneplanip suliarineqarnerata nalaaninngaanneersunik, ersersitsipput. Piffissap ingerlanerani tunngaviit ilaat allanngorsimapput, allat suli atuuttut. Attuumassuteqartoqarnera aallavigalugu imarisaat nuunneqassapput kommuneplanimullu nutaamut ilanngunneqarlutik, immikkoortortat ataasiakkaat pisariaqartitsinerat, toqqammavii periarfissaasullu ataqqillugit. Tunngaviusumik pilersaarusiaq ingerlaqqippoq, tassunga ilaapput nunaminertamik agguaassineq, piumasaqaatit atuisinnaatitaanermut atasut.

"Offshore Onshore" - kommunplanimut ilassut

Qeqertarsuup Kitaani misissuilluni qillerinernut kingullernut atatillugu, Qaasuitsup Kommuniata paasisimavaa sinerissap avataani uuliasiornermut suliffeqarfiit, nunami nunaminertanut soqutiginninnerat qaffakkiartortoq. 2011-mi misissueqqaarnerit annertuut aallartinneqarput ”Offshore Onshore – Qaasuitsup Kommuniani nunaminertanik, nunami suliffeqarfinnit offshore-mut attuumassuteqarnit atorneqartussanik toqqaaneq”, nalunaarusiatut pigineqarpoq.

Misissuinerup inerneratut sumiiffiit piukkunaateqartut nunaminertallu, assersuutigalugu umiarsuleqarfiusinnaasut aamma offshore-mut attuumassutilinnik ingerlatsiviusinnaasut, toqqartorneqarput. Sumiiffiit nalilersuiffigineqarput assigiinngitsunik toqqammaveqarluni, soorlu umiarsualiveqarfiit pioreersut, timmisartumik timmiffissat ungasissusaat, toqqorsiveqarnermut periarfissat, kiisalu illoqarfinni sullissinermut atortorissaarutit nalunaarsorneqarlutik.

Misissuinerup Kalaallit-Nunaanni offshore-mik suliffissuaqarnermi ingerlatat pingasunngorlugit immikkoortippai: Misissueqqissaarneq, Annertusileraluni sanaartorneq aamma Tunisassiorneq. Immikkoortut pingasut taakkua aallaavigalugit, sumiiffiit marluk ilusaat pingaarnerutillugit sammineqarput, tassalu pilersuiveqarfik pingaarneq aamma tapertaalluni pilersuiveqarfik. Nalunaarusiami sumiiffiit marluk pilersuiveqarfittut periarfissatut pingaarnertut toqqarneqarput, Aasianni aamma Upernavimmi, aammalu sumiiffit tapertaallutik pilersuiveqarfissat Qasigiannguani, Qeqertarsuarmi, Ilulissani, Qaarsuni aamma Upernavik Kujallermi.

Misissueqqaarnerup malitsigisaatut kommuneplanimut ilassutip annertunerusup suliarineqarnissaanut akuersissutigineqarnissaanullu tunngavissaqalerpoq – ”Kommuneplanimut ilassut, nunaminertanut inuussutissarsiutinut offshore-mut attuumassuteqartunut, taakkualu kingunerisaannik ingerlatanut allanut”, pisortatigoortumik saqqummiunneqartoq ulloq 1.3.2012.

Kommuneplanimut ilassutikkut inuussutissarsiutinik offshore-mut attumassuteqartunik annertusaanissap pilersaarusiorfiginissaa tunngavissaqalerpoq, taamatullu taakkua kingunerisaannik ingerlatanut pilersinneqartunut allanut – assersuutigalugu qitiusoqarfiit aamma inissiaqarfiit - lokalplaniliorfigineqarsinnaapput. Kommunimi katillugit lokalplanimut ilassutit nunaminertanut 25-nut pigineqarput.

Kommuneplanimut ilassut, kommunimi sumiiffipassuarnut pingaarutilerujussuaq siumut isigisumik pilersaarusiornermi, Kommuneplani 2014-2026-mut ilanngunneqarpoq.

Pilersaarumut tunngassuteqartunut Link:

Pilersaarummut suleriaaseq
Sinnattut 100-t
Najugaqariaatsip nalilersuiffiginera

Aasiaat Kommuneplaniat 1993-2005:
imm. 1 aamma imm. 2

Ilulissat Kommuneplaniat 1994 -2004:
imm. 1, imm. 2imm. 3 aamma imm. 4

Kangaatsiap Kommuneplannia 1998-2010:
imm. 1 aamma imm. 2

Upernaviup Kommuneplania 2008-2015:
ataatsimoortoq

Uummannap Kommuneplan 1992-2010:
imm. 1, imm. 2 aamma imm. 3

Qaanaaq Kommuneplania 1998-2010:
imm. 1 aamma imm. 2

Qasigiannguit Kommuneplaniat 1993-2005:
imm. 1, imm. 2, imm. 3 aamma imm. 4

Qeqertarsuaq Kommuneplania 1992-2005:
imm. 1 aamma imm. 2

Illoqarfiit pillugit allattukkat kajortut

Illut eriagisariallit aamma illoqarfiit immikkoortortaasa, illoqarfiit pillugit allattukkani kajortuni Aningaasaqarnermut Pisortaqarfimmiit 1990-mi saqqummersinneqartuni, allaaserineqarput. Suliaq tamanna Qaanaami ingerlanneqarsimanngilaq. Illoqarfiit sinneri, arfineq marluk pillugit allattukkat, ataani takuneqarsinnaapput:

AasiaatIlulissatKangaatsiaqUpernavik,
UummannaqQasigiannguitQeqertarsuaq