Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.

Illoqarfiit ilusaat aamma innuttaasut nikerarnerat

Illoqarfiit ilusaat

Kommunimi illoqarfit ilusaat illoqarfinnut arfineq pingasunut nunaqarfinnullu 32-nut tunngavoq. Illoqarfiit – Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik aamma Qaanaaq – kommunitoqqani arfineq pingasuni pingaarnertut illoqarfittaasimapput. Ilulissat 4.600 missiliorlugit innuttaqartoq kommunimi illoqarfiit annersaraat Nunatsinnilu illoqarfiit anginerit pingajoralugu. Illoqarfiit nunaqarfiillu amerlanerit Qeqertarsuup (Disko) aamma Qeqertarsuup Tunuata kujasinnerusortaani eqiterussimapput, inoqarfiit avannarliit Baffin-ip Kangerliumanersuani akuttunerullutik siassimasut.

Inuussutissarsiutit offshore-mut attuumassuteqartut ineriartortinnissaanik pilersaarusiornermi, Qeqertarsuup Tunuani aamma Baffinnip Kangerliumanersuanni illoqarfiit arfineq marluk nunaqarfiillu pingaarutilimmik inissisimapput, siunissami uuliaqarfiit gas-eqarfiillu ineriartortinneqarnissaannut tunngatillugu – ilaatigut pilersuiffittut pingaarnertut (Aasiaat aamma Upernavik) ilaatigullu tapertaalluni pi-lersuiffittut (Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Qaarsut aamma Upernavik Kujalleq).

Ilulissat Nunatsinni takornariaqarnermi qitiusunut ilaavoq, ilaatigut pissutigalugit, Kangiata iluliarpassuallip pavaani inissisimanini, Qeqertarsuup Tunuanut isikkiviginnini, qimmerpassuaqarninilu tikeraanik nunaqarfinnut sermersuarmullu qimussiussinermi atorneqartartunik. Ilulissat Kangerluata eqqaani takornariarneq ataavartumik ineriartortinneqassaaq, Ilulissat Kangerluata Allaffiata akisussaaffigisaanik. Kissaatigineqarporlu, heliportitoqqap eqqaani ornittakkamik qitiusumik pilersitsisoqarnissaa. Aammattaaq Ilulissat annertuumik ingerlalluartumillu aalisarnermik inuussutissarsiuteqarfiuvoq, pingaarnertut qaleralinniarnermik raajarniarnermillu tunngaveqarluni ingerlasumik, kiisalu qitiusumik sullissivinnik arlalinnik tamaaniittoqarpoq, ilaatigut takornariarpassuarnik ukiut tamaasa tamaanga tikittartunik, sullissisartunik. Illoqarfik eqqaamiorisaminik sisamanik nunaqarfittaqarpoq: Saqqaq, Qeqertaq, Ilimanaq aamma Oqaatsut.

Aasiaat, Qeqertarsuup Tunuata kujammut kippasissortaaniittoq, tassaavoq kommunimi illoqarfiup annerup tullia 3.100 missiliorluarlugit innuttalik. Inuussutissarsiut pingaarneq tassaavoq aalisarneq aalisakkanillu tunisassiorneq, aammali Aasiaat illoqarfittut ilinniartoqarfiusutut pingaaruteqarput, kiisalu takornariaqarnermik inuussutissarsiorfittut annertusiartuaarlutik. Aasiaat nunaqarfittai tassapput Akunnaaq, Ikamiut aamma Kitsissuarsuit.

Uummannaq, Upernavik Qasigiannguillu illoqarfiupput akunnattumik angissusillit 1.200 missiliorlugit innuttaqartut. Uummannaq, Nuussuup Qeqertaasaata avaanaatungaani, qeqertami inissisimavoq, Qasigiannguit, Qeqertarsuup Tunuata kujammut kangisissortaani, inissisimasut. Upernavik avannarpasissumiippoq Baffin-ip Kangerliumanersuanut ammaannartumi. Iloqarfiit taakkua pingasut tamarmik piniarnermik aalisarnermillu, pingaarnertut, inuussutissarsiuteqarfiupput, aammattaarli takornariaqarnermi sunniuteqarlutik. Upernaviup nunaqarfittarai Ikerasaarsuk, Innaarsuit, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq, Nutaarmiut, Nuussuaq, Naajaat, Tasiusaq, Upernavik Kujalleq aamma Aappilattoq, Uumannap nuaqarfittai tassaasut Ikerasak, Illorsuit, Niaqornat, Nuugaatsiaq, Qaarsut, Saattut aamma Ukkusissat.

Kommunip illoqarfii minnerit tassaapput, Qeqertarsuaq, Qaanaaq aamma Kangaatsiaq. Qeqertarsuaq Qeqertarsuarmiippoq 850 missiliorlugit innutttaqarluni. Qaanaaq avanersuarmiippoq Ikerup avannamut sineriaani 650 missiliorlugit innuttaqarluni, Kangaatsiaq Davis’ip Imartornganut sammisoq kommunip illoqarfiisa kujallersaat 550 missiliorlugit innuttaqartoq. Illoqarfiit taakkua aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarfiupput, aammattaarli takornariaqarneq aqqutigalugu, qajartortitsinernik, qimussertitsinernik, qaqqani pisuttuartitsinernik, angallatinik angalaarnernik, umiarsuarnik takornariartaatinik, nunaqarfinni takusassarsiortitsinernik il.il., ingerlatsiviulluarlutik. Qaanaaq aammattaaq tassaavoq illoqarfik Thule Air Base-mut qaninnerpaaq.

Qeqertarsuup nunaqarfittaraa Kangerluk, Qanaap pingasunik nunaqarfittaqarpoq (Savissivik, Siorapaluk aamma Qeqertat), Kangaatsiaq sisamanik nunaqarfittaqarpoq (Attu, Iginniarfik, Ikerasaarsuk aamma Niaqornaarsuk).

Innuttaasut nikerarnerat

Naatsorsuutigineqarpoq kommunip innuttaqassutsimigut tunngavia annerpaaq illoqarfinnut anginernut attuumassuteqarumaartoq, matumani Ilulissat aamma illoqarfiit allat offshore-mik tunisassiornermut aamma suliffeqarfinnut offshore-mut attuumassutilinnut pilersuiffissatut periarfissallit. Naatsorsuutigineqarpoq nunaqarfiit innuttaasa amerlassusaat taamaginnalerumaartut imaluunnit annikitsuinnarmik appariaateqarumaartut, nunaqarfinnit illoqarfinnut nutsernerup ingerlarusaaginnarnissaa ilimagineqarmat. Tamatumunnga peqatigitillugu Qaasuitsup Kommunianiit, illoqarfinnut, nunallu immikkoortortanut kommunip avataaneersunut, annikinerusumik nuuttoqartarnera ingerlaannarumaartoq – pingaartumik Nuummut Sisimiunullu. Aammattaaq takuuk kommuneplanip killiffiata allaaserinera.

Innuttaasut nikerarsinnaanerinik ilimagisat Nunarput ataatsimut isigalugu naatsorsuutigisanit aallaaveqarput, aammattaarli sumiiffinni toqqarneqarsimasuni nunaminertat atugassanngortinneqarsimasut, tigussaasumik pilersaarusiorfiginerisa kingunerisassaattut, naatsorsuutaasunut ersiutaallutik. Taamaattorli, ineriartortoqarnissaanik naatsorsuutigisat annertussuserisinnaasaat erseqqissarniassallugit, ajornakusoorpoq, tamakkua nunarsuaq tamakkerlugu aningaasatigut qanoq inissisimasoqarneranut qanittumik, aammalu ilaatigut aatsitassarsiornerup iluani takornariaqarnermillu inuussutissarsiutit ineriartornerannut, kiisalu – minnerunngitsumillu – Namminersorlutik Oqartussat, assersuutigalugu mittarfinnut umiarsualivinnullu, aningaasaliissutigisinnasaannut, attuumassuteqarmata. Taamaakkaluartorli pilersaarusiornerup pisussaaffigaa – atorsinnaallugillu – ineriartornermi periarfissatut ilimagineqartut naatsorsuutigisaasullu atornissaat.

Pilersaarusiorfiup ingerlanerani, illoqarfinni ataasiakkaani nunaqarfinnilu ineriartornerup isikkorisinnaasaatut ilimagisat erseqqinnerusumik nassuiarnerat, illoqarfinnut nunaqarfinnullu sammivilersuutini takuneqarsinnaapput. Allaaserisap ilaatigut aallaavigai, sumiiffinni nukittoqutit immikkut ittut, aamma inoqarfinni ataasikkaani periarfissat.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 2-6-2014