Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa Tusarniaanermut - Kommunimut pilersaarutip tapia

Tusarniaanermut - Kommunimut pilersaarutip tapia

19.12.2018

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussami uani pineqarput nutaamik atuartunut angerlarsimaffiliornissaq, atuareer-nermi ornittagaq aamma ulloq unnuarlu angerlarsimaffi-up Sungiusarfik Ikinngut-ip Ilulissaniittup annertuumik ilassusernera iluarsaanneralu. Paaqqinniffiit taakku pin-gasut qitiusoqarfimmi ataatsimi sanaartorneqassapput, tamanna taaguuteqarpoq C27.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 67-imut siunnersuut, tamanut tusarniutigalugu saqqummiunneqarnikuuvoq piffissami uani: ulloq 19.12.2018-imiit ulloq 20.02.2019 ilanngullugu.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 20.02.2019.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 67

 

19.12.2018

Una kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq atorlugu aalajangersaasoqarpoq sumiiffiup ilaa A30-mut pingaarnertut sukumiinerusunillu nutaanik aalajangersakkanik. Nutaanik sanaartorfissanik pilersitsisoqassammat. Aammalu sanaartorfissaareersut nalimmassaqqinneqarmata, periarfissaqalerpoq quleriit marlunnik sanaartorsinnaaneq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 73-imut siunnersuut, tamanut tusarniutigalugu saqqummiunneqarnikuuvoq piffissami uani: ulloq 19.12.2018-imiit ulloq 20.02.2019 ilanngullugu.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 20.02.2019.

 
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 73

 

30.11.2018
Tusarniaaneq: Ilulissani Kaaleeraq Poulsenip Aqq. eqqaani akunnittarfiup tallimanik quleriillup allinera
Illoqarfiup qeqqanut siunertanut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 68-imut siunnersuut tamanut ammasumik tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq, piffissami: 21.11.2018-imit 23.01.2019 tikillugu ilanngullugulu.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 71-mut siunnersuut, tamanut tusarniutigineqarluni saqqummiunneqassasoq Kommunalbestyrelsi aalajangiinikuuvoq.
Ilulissani Kaaleeraq Poulsenip Aqq. eqqaani akunnittarfimmik quleriit tallimat tikillugit portussusilimmik sanaartornissamik pilersaarut periarfissiivoq.

Siusinnerusukkut immikkuualuttortalittut sumiiffik C17.5-imut aalajangersakkanik immikkut ittunik imaqartumik pilersaarusiornermut tunngavimmik suliaqartoqarsimavoq, sanaartorfissaq atugassiaq annertusiniarlugu piviusutut pisariaqartitanut iluarsissallugu kissaatigineqartumut.
Illoqarfiup qeqqanut siunertanut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 71-imut siunnersuut tamanut ammasumik tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq, piffissami: 30.11.2018-imit 29.01.2019 tikillugu ilanngullugulu.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiata siunertaa:

Immikkoortortamut 1200-C17.5-imut pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajangersakkat aalajangersaaffigineqarnerat, Ilulissat illoqarfiata qeqqani akunnittarfittut siunertamut nutaamik sanaartornissamik periarfissiisut. Pilersaarummut tunngavissaq nutaaq atorlugu, akunnittarfimmik quleriinnik tallimanik portutigisumik sanaartornissamut sanaatorfissaq nutaaq atugassiissutigineqarpoq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 29.01.2019.


Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 71

 

 

21.11.2018
Tusarniaaneq: Uummannami meeqqeriviup, akunnittarfiup/unnuisitsisarfiup, kiisalu atugassanik pisiniarfiup inissaat
Illoqarfiup qeqqanut siunertanut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 68-imut siunnersuut tamanut ammasumik tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq, piffissami: 21.11.2018-imit 23.01.2019 tikillugu ilanngullugulu.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiata siunertaa:

Pilersaarummut siunertaq tassaavoq Uummannap kippasissortaanik pingaarnertut kiffartuussiffiusussanik illoqarfiup qeqqani atuuffissanik atugassiinissaq. Meeqqerivimmik, atugassanik pisiniarfimmik, inissianik, kiisalu akunnittarfimmik assingusutullu unnuisitsisarfinnik sanaartornissamut kommunip pilersaarutaanut tapiliut periarfissiivoq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 23.01.2019.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 68

 

 

25.10.2018
Pisortatigoortumik nalunaarut Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq, Ilulissani qaartiterutaasivittut sumiiffimmut nutaamut.

Kommunimi pilersaarummut tapiata siunertaa:
Immikkoortortaq nutaaq pillugu pingaarnertut ersarissakanillu aalajangersaasiornikkut, Ilulissani mittarfimmik allilerilluni sanaartornermut atatillugu immikkoortoq E05.2-mi qaartitserutaasivimmik inissiigallarfissamik pilersitsineq kiisalu immikkoortoq E05.1-imi aalajangersimasumik qaartitserutissaasiveqalernissaq periarfissiuuneqassaaq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. aker-liliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasi-mapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 65


25.10.2018

Pisortatigoortumik nalunaarut kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq pillugu sumiiffik ilioraavittut atugassiaasoq Ilulissani imarpik qulallugu timisartut mittarfissaata sanaartornerani assaassat sinne-rinut ilitsivissatut.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiata siunertaa:
Ilulissani mittarfiup piusup eqqaani, mittarfiup allissutaanik sanaartornermut atatillugu, nunap/qaarsup piiakkap sinneranik ilioraavimmut nunaminertamik annertuumik atorfissaqartitsisoqarpoq.
Pisortatigoortumik nalunaarut kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq sumiiffik nutaaq Ilulissani qaartiterutinut toqqorsivittut.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. aker-liliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasi-mapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 64

 

25.10.2018

Pisortatigoortumik nalunaarut kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq pillugu, Ilulissani imarpik qulallugu timisartut mittarfissaat nutaaq.

Kommunimi pilersaarummut tapiata siunertaa:
Ilulissani mittarfiup piusup eqqaani, mittarfiup tallissutissaanik sanaartortoqartussaavoq. Suliniutip kingunerissavaa, mittarfimmik nutaamik 2.200 meter-isumik, timmisartut uninngasarfissaannik immikkoortumik, aqqusinerngup tallissutissaanik kiisalu mittarfiup illorsuartassaanik aamma kiffartuussinermi illunik, napasuliamik mitsitsisartoqarfiusumik kiisalu biilinut unittarfinnik sanaartorneq.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq pisortatigoortumik tusarniutaasimavoq sap.akunn.6-ni piffissamilu tassani kinaluunniit innuttaasoq, suliffeqarfik il.il. periarfissaqarsimapput akerliu-nerminnik, oqaaseqaateqarnissamut aamma allannguuteqarnermut siunnersuuteqarsinnaallu-tik.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 62

 

29.08.2018

Kullorsuarmi nutaamik inissialiorfissatut kommunep pilersaarutaanut tapiliussap pi-sortatigoortumik nalunaarutigineqarnera.

 

 

Kullorsuarmi ilinniartitsisunut naleqquttunik inissianik amigaateqartoqarnera pissutigalugu, kommunalbestyrelsemiit aalajangiunneqarpoq, nutaamik kommunep pilersaarutaanut tapilior-toqassasoq, taanna atorlugu inissiassanik taakkunannga sanaartornissaq periarfissillugu. Kom-munep pilersaarutaanut tapiliussaq kommunelbestyrelsemiit akuerineqarpoq kommunep piler-saarutaanut tapiliussaq nr.44 matumuuna pisortatigoortumik saqqummiunneqarpoq.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap aalajangersaavigaa aalajangersakkat pingaarnerit aamma erseqqissakkat sumiiffimmut nutaamut atuuttut, taamaasilluni nutaamik sanaartorto-qarsinnaalersillugu qulakkeerlugillu siunissamik pilersuutit aqqutissaat.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.44-p sumiiffik A01 inissialiorfissaq neruttortippaa, taamaasilluni sanaartorfissaqqinnerusut ilaatilerlugit. Sanaartorfissat nutaat 11-it pilersinneqar-put taakkunannga sisamat ilinniartitsisut najugaqarfissaattut inniminneerneqarlutik. Tamatuma saniatigut sumiiffimmi inniminniisopqassaaq siunissami aqqutinut assakaasulinnullu aqqutissia-nik, taamaasilluni siunissami attaveqaatit qulakkeeriffigineqarniassammata.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. aker-liliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasi-mapput.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq kommunep nittartagaani takuneqarsinnaavoq

www.avannaata.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 44

 

26.06.2018

Kullorsuarmi inissiaqarfimmut nutaamut kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut, tusarniutigineqassasoq Kommunalbestyrelsi aalajangiivoq

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Kullorsuarmi ilinniartitsisunut inissianik sisamanik nutaanik sanaartornissamut atatillugu, kommunalbestyrelsimit aalajangiunneqarpoq, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 44 tamanut tusarniutigineqassasoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut sinnersuummi, inissiaqarfik A01 allileriffigineqarpoq, taamaalilluni nunaminertat sanaartorfigiuminarnerusut ilanngunneqarlutik. Sanaartorfissat nutaat 11-it atugassiissutigineqarput, taakkunannga ilinniartitsisunut inissianut sisamat inniminnerneqarlutik. Taakku saniatigut immikkoortortat inniminnerneqarsimasut ilisarnaqutserlugit nalunaarsorneqarput taakkulu siunissami pisuinnaat aqqusernginut aqqusinernullu atugassiaassapput taamaaliornikkut siunissami immikkoortup attaveqaatitigut ilusilersorneqarnissaa qulakkeerunneqarluni.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut saqqummiussinerup ingerlareernerata kingorna, akerliliissutaasimasinnaasut aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut Kommunalbestyrelsip oqaluuserissavai, tassanilu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik akuerineqassanersoq aalajangiiffigissavaat.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 22.08.2018.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 44

14.06.2018

Immikkoortortamut 1700-B01-imut ”Umiarsualivissaq umiarsuliveqarfimmi”, kommunip pilersaarutaanut tapiliussap nr. 63-ip tamanut saqqummiunneqarnera
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik ulloq 07.06.2018-imi akuersissutigineqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq ulloq 14.06.2018-imi tamanut saqqummiunneqarpoq, ullormiillu tassanngaanniit kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inatsisitigut atuutilerluni.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussap siunertaa:
Atortulersuutit illuliornerillu angisuut pingaaruteqartullu, matumani umiarsualivik ilanngullugu, periarfissikkumallugit pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajangersakkanik aalajangersaaneq. Umiatsialiveqarfimmi umiatsiaaqqanut angallatinullu aamma containerinik usisaatinut pissutsit pitsanngorsaaffiginissaat umiarsualiviup qularnaassavai.
Qaanaami umiarsuliveqarfiup pilersinnissaanut pilersaarusiornermut tunngasut, kommunip pilersaarutaanut tapiliussap uuma atugassiissutigai. Umiarsualiviup inissisimaffia aamma sanaartorneqarnera, Namminersorlutik Oqartussani attaveqarnermut immikkoortortami inaarutaasumik aalajangiiffigineqassaaq. Inissisimaffissaanut sanaartorneqarnissaanullu tunngatillugu saaffiginnissutit tamakkerlutik uunga nassiunneqassapput:

Attaveqarnermut immikkoortortaq
Imaneq 1, Postboks 909
3900 Nuuk

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussami, inissisimaffissaanut aamma sanaartornissap ilusilerneqarneranut tunngatillugu tusarniaanerup ingerlanerani tusarniaanermut akissutit tiguneqarsimasut, akuersinermik ilaqartillugit, ilisimatitsissutitut, attaveqarnermut immikkoortortamut ingerlateqqillugit nassiunneqarnikuupput.


Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfinilinni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik aamma allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussinissamut periarfissaqarnikuupput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 63

 

22.05.2018

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap nr.61 sumiiffiit immikkoortuinut E15-mut Qaanaamiittut inaarutaasumik akuersissutigineqarput ulloq 08.05.2018. Kommunemut pilersaarutitut tapiliussaq ulloq 22.05.2018 pisortatigoortumik nalunaarutigineqarpoq, ullorlu tassanngaanniik kommunep pilersaarutaatut tapiliussaq inatsisitigut atuuttussanngorpoq

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Immikkoortortaq sioqqanik, ujaraaqqanik ujaqqanillu piiaavittut atorneqassaaq.
Immikkoortortaq E15, aqquserngiornermut mittarfiullu iluarsartuunneqartarneranut atugassanik kiisalu inuit namminneq atugassaminnik ujaraaqqanik aallerfigisinnaasaannik piiaavimmik pilersitsinissamik siunertaqarpoq.

Assaaffiusinnaasoq
Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.avannaata.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
2. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
3. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
22.05.18: Nalunaaqutaq 12:00-miit sanaartorfissani nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
02.07.18: Nalunaaqutaq 12:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.
Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 61

 

18.05.2018

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 65-mut siunnersuut, tamanut tusarniutigineqarluni saqqummiunneqassasoq Kommunalbestyrelsi aalajangiinikuuvoq.
Tamanut nalunaarutigineqartoq: Ulloq 18.05.2018 - 16.07.2018

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Immikkoortortaq nutaaq pillugu pingaarnertut ersarissakanillu aalajangersaasiornikkut, Ilulissani mittarfimmik allilerilluni sanaartornermut atatillugu immikkoortoq E05.2-mi qaartitserutaasivimmik inissiigallarfissamik pilersitsineq kiisalu immikkoortoq E05.1-imi aalajangersimasumik qaartitserutissaasiveqalernissaq periarfissiuuneqassaaq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut saqqummiussinerup ingerlareernerata kingorna, akerliliissutaasimasinnaasut aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut Kommunalbestyrelsip oqaluuserissavai, tassanilu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik akuerineqassanersoq aalajangiiffigissavaat.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 16.07.2018.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 65

 

09.05.2018

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 64-mut siunnersuut, tamanut tusarniutigineqarluni saqqummiunneqassasoq Kommunalbestyrelsi aalajangiinikuuvoq.
Tamanut nalunaarutigineqartoq: Ulloq 09.05.2018 - 05.07.2018

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Ilulissani mittarfiup piusup eqqaani, mittarfiup allissutaanik sanaartornermut atatillugu, nunap/qaarsup piiakkap sinneranik ilioraavimmut nunaminertamik annertuumik atorfissaqartitsisoqarpoq.
Immikkoortortamut nutaamut pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajangersakkat, Ilulissani mittarfiup tallineqarneranut atatillugu sanaartornermit nunap/qaarsup piiakkap sinneranut ilioraaviliornissamik periarfissiisuusut.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut saqqummiussinerup ingerlareernerata kingorna, akerliliissutaasimasinnaasut aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut Kommunalbestyrelsip oqaluuserissavai, tassanilu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik akuerineqassanersoq aalajangiiffigissavaat.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 05.07.2018.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 64

 

23.04.2018

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut nr. 63-imut siunnersuummi siunertarineqarpoq Qaanaami immikkoortortaq 1700-B01-imi umiarsualiveqarfimmik sanaartornissap periarfissinneqarnissaa, taannalu tamanut saqqummiunneqarpoq oqallisigineqartussanngorlugu piffissami: 23.04.2018-miit 04.06.2018 ilanngullugu.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Aalajangersakkanik pingaarnernik ersarinnerusunillu aala-janersaaneq atortulersuutinut sanaartukkanullu annerusu-nut pingaarnerusunullu, tamatumunnga ilaatinneqarluni umiarsualivissaq. Umiatsianut angallatinullu umiarsualivimmi atugassaqartitsineq qulakkeerniarneqassaaq kiisalu containerinik usigiaanermi prammit atorlugit.

Kommmunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 04.06.2018.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 63

 

10.04.2018

Ilulissani mittarfimmut nutaamut immikkut ittumik aalajangersakkanut tunngatillugu kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 62-imut siunnersuut, tamanut tusarniutigineqarluni saqqqummiunneqarpoq: ulloq 10.04.2018-imiit ulloq 22.05.2018 tikillugu.

 

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Ilulissani mittarfiup piusup eqqaani, mittarfiup tallissutissaanik sanaartortoqartussaavoq. Suliniutip kingunerissavaa, mittarfimmik nutaamik 2.200 meter-isumik, timmisartut uninngasarfissaannik immikkoortumik, aqqusinerngup tallissutissaanik kiisalu mittarfiup illorsuartassaanik aamma kiffartuussinermi illunik, napasuliamik mitsitsisartoqarfiusumik kiisalu biilinut unittarfinnik sanaartorneq.
Ilulissani immikkoortortamut piusumut pilersaarusiornerit nutartikkat nutaat, immikkoortortamut nutaanik immikkut ittumik aalajangersakkanik ilaqarput, matumani teknikkimut atortulersuutinik, mittarfimmik angisuumik atortulersuutinik aamma aqqusinermik nutaamik ilaqartut sananeqarnissaannut nunaminertamik atugassiinissaq siunertarineqarpoq.

Kommmunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

 

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut saqqummiussinerup ingerlareernerata kingorna, akerliliissutaasimasinnaasut aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut Kommunalbestyrelsip oqaluuserissavai, tassanilu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik akuerineqassanersoq aalajangiiffigissavaat.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 22.05.2018.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 62

 

09.04.2018

Pisortatigoortumik nalunaaruteqarneq kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 60, su-miiffiup ilaani 1200-D02-mut. Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik akue-rineqarpoq ulloq 09.04.2018.
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq pisortatigoortumik nalunaarutigineqarpoq ulloq 09.04.2018, ulloq tassanngaanniik Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq inatsisitigut atuuffeqalissaaq.


 

Kommunep pilersaartaanut tapiliussap siunertaa:
Kommunimut pilersaarummi tapiliussami immikk. (D02.1) -ip immikkoortinneqarneratigut qimusseqarnermut immikkoortortaqarfimmik nappaasoqarsinnaammat. Immikkuualuttunik aalajangersaliuunneqassaaq immikkoortortami taamaalilluni, sanaartugassap inissiffissaa atuuffissaa, saavatungissaalu qulakkeerneqassapput avatangiisinut naleqquttumik. 
Qimmussiussisarfittut ingerlatsivissaq takornarissanut takoqqusaarutaassasoq oqaatigineqassaaq Isfjordcenterissamullu aqquteqarluni taakanilu assut takornarissat ussattarput aamma Sermermiuni.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq pisortatigoortumik tusarniutaasimavoq sap.akunn.6-ni piffissamilu tassani kinaluunniit innuttaasoq, suliffeqarfik il.il. periarfissaqarsimapput akerliu-nerminnik, oqaaseqaateqarnissamut aamma allannguuteqarnermut siunnersuuteqarsinnaallu-tik. 

Sanaartorfissat inuttaqanngitsut
Ilanngullugu nalunaarutigineqassaaq, nunaminertanut inuttaqanngitsunut nunaminertamik tu-nineqarnissamut qinnuteqartoqarsinnaammat (sumiiffiup ilaani D02.1.-mut). Nunaminertaq ussassaarutigineqassaaq inuttaqanngitsutut sap.akunn. 6-ni kommunep pilersaarusiorfigisarne-ranut aalajangersakkani § 5.3 naapertorlugu, sanaartorfissat inuttaqanngitsut inuussutissarsi-orfittut, paaqqinniffittut aammalu teknikkimut siunertalinnut.

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.avannaata.gl.


Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Qinnuteqaammissaaq ersersinneqarluni nassuiaasiortoqassaaq qitiusoqarfittut takorluukkamut aammalu qimmit qimuttut pillugit paasissutissiisarfik qanoq eqqiluisaartinniarneqarnersoq eqqakkanit, nerukkaatit sinnikuinit il.il.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
10.04.2018: Nal.08.00-miit nunaminertamik qinnuteqaat nassiussinnaalissaaq nunaminertamut.

22.05.2018: Nal.16.00 Nunaminertamut qinnuteqaatit tigunissaat immikkoortumi siullermi ma-tussaaq.

Siunnersuutit ilitsersuutillu Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut oqarasuaat: 947800 imaluunniit mail-imut: plan@avannaata.gl. saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput.

Ilitsersuut
Siunnersuutit ilitsersuutillu Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut oqarasuaat: 947800 imaluunniit mail-imut: plan@avannaata.gl. saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 60

 

09.04.2018

Kommunep pilersaarutaa nr. 58, Ilulissani inissiaqarfik E06 pillugu Pisortatigoortumik nalunaarut. „Mittarfik nutaaq,“ Ilulissat.

Atuuffinnik pisariaqartunik tamanik peqartumik Mittarfissuarmut ingerlalluartumut, Ilulissani mittarfimmi atortulersuutit inerisaaffiginissaannut sinaakkutit qularnaarnissaat Kommunalbestyrelsip kissaatigaa, taamaaliornikkut Ilulissat ineriartortinneqarsinnaammat Kalaallit Nunaanni uummaarissumik ineriartorfiup qitiatut aamma takornariat ornittagaattut.  Taamaattumik mittarfimmut pingaarnertut aalajangersakkat, kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik maannakkut akuersissutigineqarput.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussap pingaarnertut aalajangersakkat nutaat aalajangersaaffigai, mittarfiup tallilerneqarnissaanut sinaakkutit aamma mittarfittaata 2200 meter-imut tallineqarnissaa qularnaarumallugit. Taama iliornikkut aamma mittarfimmi illorsuit nutaat sanaartorneqarnissaannut sinaakkutit kiisalu mittarfimmi attaveqaatinut tunngasut naleqqussaaffigineqarnissaat qulakkeerneqarput, taamaalilluni aqqusineq piusoq tallineqarsinnaassaaq allanngortiterneqarlunilu.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasimapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 58

 

13.03.2018

Pisortatigoortumik nalunaarut kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.54 sumiiffiup ilaanut C26-mut, Ilulissani ivigaasaaqqanik arsaattarfissaq.

Avannaata Kommuniata kissaatigaa ivigaasanik arsaat-tarfiliorniarluni illoqarfimmi arsaannikkut pitsaasumik si-naakkusiiniarluni. Maanna Ilulissani ujaraaqqanik arsaaf-fiup pisariaqartitat arsaannikkut tamakkiisut matussu-seqqanngilai. Arsaaffik eqqortoq nunarsuarmioqatigiit piumasaqaataattoq atsigisoq pisariaqarpoq, arsaannermi pisariaqartitatmik matussusiisinnaasoq.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Sumiiffimmut nutaamut aalajangersakkat pingaarnerit sukumiisullu aalajangersaavigineri, taamaasilluni ivigaasanik arsaattarfiliortoqarsinnaalerlugu, aamma nunaminertat biilinut uninngatitsiviit, peqatigiiffiup illuutaa sunngiffimmilu sukisaarsaarutit allat.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasimapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 54

 

02.03.2018

Sanaartorfissat atorneqanngitsut.

Matumuuna Ilulissani immikkoortortaq A32-imi sanaartorfissat atorneqanngitsut 11-t tamanut saqqummiunneqarput, taakku kinguliiniittuni nunap assinganiittuni sanaartorfissani 11-21-imiittut assigivaat.
Sanaartorfissaq nr. 11-17 illulianut imminnut qanittunut quleriit marluk tikillugit portutigisunut atorneqassaaq. Sanaartorfissaq nr. 18-21 illunut quleriinnut quleriit sisamat tikillugit portutigisunut atorneqassaaq.
Inissiaqarfimmut tunngatillugu, sanaartorfigissaanermut akiliuteqarnermi ileqqoreqqusaq akuerineqarnikuuvoq, imalu paasineqassaaq, immikkoortumi sanaartorfigissaanermut sanaartorfissamut ataatsimut akiliuteqartoqartassasoq.

Ilisimatitsissutigalugu naatsorsuutigaarput sanaartorfissanut taakkununnga nunagissaaneq siusinnerpaamik aallartikkumaartoq 2019-mi.

 

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorne-qassaaq, uaniittoq: http://www.avannaata.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassi-masussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnute-qaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaar-put. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigi-neqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisaria-qassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
02.03.2018: Ulloq taanna aallarnerfigalugu sanaartorfissani nunaminertamik atuisin-naanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
23.03.2018: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.
Tamatuma kingorna qaqugukkulluunniit nunaminertamik qinnuteqartoqarsinnaalissaaq sanaartorfissat inuttassaqanngippata.

Ilitsersuut
Siunnersuinerit ilitsersuinerillu pineqarsinnaapput Pilersaarusiornermut immikkoortoqarfimmi telefon 94 78 00 imalt. mail-imut: plan@avannaata.gl –mut.

23.02.2018

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.24 nutaamik illuaraliornissamut aasarsiortarfiliornissanullu Qaanaap eqqaani, inaarutaasumik akuerineqarpoq ulloq 15.02.2018. Kommunep pilersaarutaanut tapilius-saq pisortatigoortumik nalunaarutigineqarpoq ulloq 23.02.2018.

Kommunep pilersaartaanut tapiliussap siunertaa:
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq suliarineqarpoq qinnuteqaatit kissaatillu aallaavigalugit, sumiiffik K illuaq-qanut aasarsiortarfinnullu Qaanaamiittoq atugassiaralugu sumiiffik illoqarfimmut qanittuussammat kuuk angunagu inissinneqassaaq illoqarfiup kangiani sissamut qanittumut.
Sumiiffiup nutaap ilaanut aalajangersakkat pingaarnerit ersarissakkallu suliarineqarput, taamaasilluni periar-fissaqalerluni sunngiffimmi illuaraliornissamut aasarsiortarfinnillu illuaraliornissamut ilusilersuinissamut sanaartornissamullu. Sanaartorfissat 29-it pilersinneqarput sunngiffimmi illuaqqanut aasarsiortarfittullu illuaraliorfissatut. Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini 8-ni tusarniutaasimavoq, taassuma iluani kina-luunniit innuttaasoq, suliffeqarfik il.il. periarfissinneqarsimapput akerliunermik, oqaaseqaammik allannguu-tissatulluunniit siunnersuummik saqqummiussinissaminnut.

Sanaartorfissat inuttaqanngitsut
Matumuuna ilanngullugu nalunaarutigineqassaaq, sanaartorfissanut inuttaqanngitsunut nunaminertamik tunineqarnissamut qinnuteqartoqarsinnaammat. Sanaartorfissat inuttaqanngitsut tamanut ussassaaruti-gineqassapput sapaatit akunnerini pingasuni kommunep pilersaarutaanut aalajangersakkani § 5.2 naaper-torlugu, sanaartorfissat inuttaqanngitsut inissianut aamma peqatigiiffittut siunertallit pillugit.

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: www.avannaata.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
23.02.2018: Ulloq taanna aallarnerfigalugu sanaartorfissani nunaminertamik atuisin-naanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.

16.03.2018: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.

Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersuut
Siunnersuutit ilitsersuutillu Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut oqarasuaat: 947800 imaluunniit mail-imut: plan@avannaata.gl. saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 24

 

16.02.2018

Kommunep pilersaarutaa nr. 57, Ilulissani inissiaqarfik A32 pillugu Pisortatigoortumik nalunaarut. „Tatsip imissamaateqarfiup kujataani najugaqarfik.“

 

 

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 57 inaarutaasumik ulloq 15.02.2018-imi akuersissutigineqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq ulloq 16.02.2018-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq taamaalilluni ullormit tassannga inatsisitigut atuuttunngortinneqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapilussap siunertaa:
Sumiiffiup ilaa A32-mut aalajangersakkanik pingaarnernik nutaanik erseqqissakkanillu aalajangersaaneq, inissianik siunertaqartumik periarfissiisoq initut quleriinnik isikkullit.
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq suliarineqarpoq Namm. Oqartussaniit suliniummik qinnuteqaasiornermi – Naalakkersuisoqarfik Kommunenut, Nunaqarfinnut, Isor-liunerusunut, Attaveqaatinut Ineqarnermullu (KNIAIN) aamma Avannaata Kommunianiit.
Kommunemut pilersaarummi tapiliussaq atorlugu sumiiffim-mi periarfissaqarpoq inissiatut siunertaqartunik sanaartorsin-naanermut. Taamaasilluni sumiiffiup atuuffissaa akulikitsu-nik/pukkitsunik aammalu quleriinnik sanaartornikkut akule-riitsinermik siunnerfik attanneqassaaq.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq pisortatigoortumik sapaatit akunnerini 6-ni pisortatigoortumik tusarniutaasimavoq, piffissap iluani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. periarfissaqarsimapput akerliunissamut, oqaaseqaateqarnissamut allannguutissanil-luunniit siunnersuuteqarnissamut.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 57

 

16.02.2018
Ilulissani inissiaqarfimmi A32-imi sanaartorfigissaanermut akiliuteqartarnermut ileqqoreqqusamik tamanut saqqummiussineq.

 

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Sanaartorfigissaaneq pillugu akiliuteqartitsisarnermut tunngatillugu ileqqoreqqusamik immkk. -A32 -imut “Imeqarfittaap kujammut inissiaqarfiusup Ilulissat Avannaanut sanaanneqarnissaa pivoq, tassa malittarisassanik tunngaviliisoqarnissaa aalajangersuisoqarnissaalu sanaartornermi sanaartorfiusunillu sanaartorfigissaanermi akiliuteqartitsinissap aalajangersaaffiginissaa pillugu.
Sanaartorneq assigisaallu ingerlanneqaraangata, sanaartorfigissaanermut aningaasartuutit peqataasunut akiliisitsiniartoqartarpoq, sanaartorfinnut tamanut ataasiakkaanut akiliuteqartitsarnermut tunngatillugu aalajangersakkat malillugit.

Akiliuteqartarnermut ileqqoreqqusaq sapaatit akunnerini arfinilinni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, matumani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik aamma allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussinisamut periarfissaqartinneqarsimallutik.

Akiliuteqartitsisarnermut tunngatillugu ileqqoreqqusaq

08.02.2018

Kommunep pilersaarutaatut tapiliussaq nr.61-mut siunnersuut, Qaanaami aatsitassarsiorfissatut nunaminertap ilaanut nutaamut, tusarniutaavoq piffissami 08.02.2018-miit 05.04.2018-mut.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Immikkoortortaq sioqqanik, ujaraaqqanik ujaqqanillu piiaavittut atorneqassaaq.

Immikkoortortaq E15, aqquserngiornermut mittarfiullu iluarsartuunneqartarneranut atugassanik kiisalu inuit namminneq atugassaminnik ujaraaqqanik aallerfigisinnaasaannik piiaavimmik pilersitsinissamik siunertaqarpoq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 05.04.2018.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 61

 

01.02.2018

Tamanut nalunaaruteqarneq.
Uummannami inissiaqarfimmut, immikkoortortaq A12-imut, kommunip pilersaarutaanut tapiliussap nr. 47-p tamanut saqqummiunneqarnera.

 

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 47 inaarutaasumik ulloq 18.01.2018-imi akuersissutigineqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq ulloq 01.02.2018-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq taamaalilluni ullormit tassannga inatsisitigut atuuttunngortinneqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapilussap siunertaa:
Kommunip pilersaarutaata tapiata uuma pingaarnertut siunertaa unaavoq: Uummannap pigisaani Nuugaatsiami aamma Illorsuarni najugallit pinngortitap piliaanik ajunaarnersuarmik eqqugaasut najugaqarfissaannik qulakkeerinninniarluni sanaartorfissanik immikkoortitsinissaq. Kommunip pilersaarutaata tapiata uuma Uummannami immikkoortortaq A12-mi sanaartugassat tamarmiusut pilersaarusiorneqarnerini pingaarnertut aalajangersakkat aamma immikkuualuttut aalajangersagartai aalajangersassavai.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq matumalu kirnorna ilassutitut sapaatit akunnerini marlunni tusarniutigineqarsimalluni.
Tusarniutaasutut piffissap iluani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. periarfissaqarsimapput akerliunissamut, oqaase-qaateqarnissamut allannguutissanillu siunnersuuteqarnissamut.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 47

 

25.01.2018

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 60-mut siunnersuut, tamanut tusarniutigineqarluni saqqummiunneqassasoq Kommunalbestyrelsi aalajangiinikuuvoq. Kommunimut pilersaarummi tapiliussap siunertaraa qimmeqarfinnik ilusilersuinissaq pilersitsinissarlu taamaaliornikkut qimmussiussisarfittut ingerlatsivissamik pilersitsisoqarnissaa immkk. D02 -p nunaminertaani Sermermiut Aqqutaata eqqaani.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Kommunimut pilersaarummi tapiliussami immikk. (D02.1) -ip immikkoortinneqarneratigut qimusseqarnermut immikkoortortaqarfimmik nappaasoqarsinnaammat. Immikkuualuttunik aalajangersaliuunneqassaaq immikkoortortami taamaalilluni, sanaartugassap inissiffissaa atuuffissaa, saavatungissaalu qulakkeerneqassapput avatangiisinut naleqquttumik. 
Qimmussiussisarfittut ingerlatsivissaq takornarissanut takoqqusaarutaassasoq oqaatigineqassaaq Isfjordcenterissamullu aqquteqarluni taakanilu assut takornarissat ussattarput aamma Sermermiuni. Ilutigalugulu qimmilivittut ingerlatsivissaq qamutit aqqutaannut qanittunnguussaaq Sermermiut Aqqutaatigut kujammut.

Kommmunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plan@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut saqqummiussinerup ingerlareernerata kingorna, akerliliissutaasimasinnaasut aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut Kommunalbestyrelsip oqaluuserissavai, tassanilu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik akuerineqassanersoq aalajangiiffigissavaat.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 08.03.2018.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.avannaata.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 60

 

23.01.2018

Sanaartorfissat atorneqanngitsut.
Avannaata Kommuniani Kommunalbestyrelsep aalajangiuppaa Ilulissani inissialiorfissami A13-mi nutaatut sanaartorfissaq atorneqanngitsoq ussassaarutiginiarlugu.
Sanaartorfissaq aalajangersaaviuvoq eqimasunik/pukitsunik sanaartorfiussasoq soorlu blokkitut, uigule-riittut assigisaatulluunniit quleriit marluk tikillugit.
Nunaminertami inissaq sinneruttoq 16-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu.
Nunap assingani takusinnaavat sanaartorfissap sumiinnera annertussusaalu uuma ataani imaluunniit NunaGis-imi naniuk.

 

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorne-qassaaq, uaniittoq: http://www.avannaata.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassi-masussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnute-qaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaar-put. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigi-neqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisaria-qassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
23.01.2018: Ulloq taanna aallarnerfigalugu sanaartorfissani nunaminertamik atuisin-naanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
13.02.2018: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.
Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersuut
Siunnersuutit ilitsersuutillu Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut oqarasuaat: 947800 imaluunniit mail-imut: plan@avannaata.gl. saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput.


23.01.2018

Sanaartorfissat atorneqanngitsut.
Avannaata Kommuniani Kommunalbestyrelsep aalajangiuppaa Ilulissani inissialiorfissami A13-mi nutaatut sanaartorfissaq atorneqanngitsoq ussassaarutiginiarlugu.
Sanaartorfissaq aalajangersaaviuvoq eqimasunik/pukitsunik sanaartorfiussasoq soorlu blokkitut, uigule-riittut assigisaatulluunniit quleriit marluk tikillugit.
Nunaminertami inissaq sinneruttoq 16-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu.
Nunap assingani takusinnaavat sanaartorfissap sumiinnera annertussusaalu uuma ataani imaluunniit NunaGis-imi naniuk.

 

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorne-qassaaq, uaniittoq: http://www.avannaata.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassi-masussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnute-qaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaar-put. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigi-neqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisaria-qassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
23.01.2018: Ulloq taanna aallarnerfigalugu sanaartorfissani nunaminertamik atuisin-naanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
13.02.2018: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.
Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersuut
Siunnersuutit ilitsersuutillu Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut oqarasuaat: 947800 imaluunniit mail-imut: plan@avannaata.gl. saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput.

 

22.01.2018

Tamanut nalunaaruteqarneq.
Kommunep pilersaarutaa nr. 56, Ilulissani inissiaqarfik A13 pillugu Pisortatigoortumik nalunaarut. ”Hafnarfjodur-ip Aqq. nalaani inissiat”.

 

Ilulissani sumiiffik sanaartorfiunngitsoq inissianik sa-naartorfigissallugu soqutiginartinneqarsimavoq, taman-nalu kommunalbestyrelsep kis-saatigisimavaa taperserniarlugu.
Una tapiliussaq aqqutigalugu periarfissaalerpoq nutaanik blokkiliornissanut imaluunniit uiguleriinnik inissialiornissamut nutaatut sanaartorfissami, taanna inissinneqarpoq Hafnarfjördurip aqqutaata kujammut kitaani Sisorarfiup tungaanut aqquserngit sangoriaata eqqaanni.

Kommunimut pilersaarummut tapilussap siunertaa:
Sumiiffiup ilaa nutaaq pingaarnernik ersarissakkanillu aa-lajangersagartalik inissianik siunertaqartunik aaqqissuiffi-ginissaanut nutaanillu sanaartorfiunissaanut periarfissiisoq inissiat quleriit namminerisamik siunertaqartumik il.il. sa-naartorfissaq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasimapput.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq kommunep nittartagaani takuneqarsinnaavoq
www.avannaata.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http:// qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 56

22.01.2018

Tamanut nalunaaruteqarneq.
Kommunep pilersaarutaa nr. 55, Ilulissani inissiaqarfik A12 pillugu Pisortatigoortumik nalunaarut. „Nammaarfiup nalaani inissiat.“

 

Ilulissani sumiiffik sanaartorfiunngitsoq inissianik sa-naartorfigissallugu soqutiginartinneqarsimavoq, taman-nalu kommunalbestyrelsep kis-saatigisimavaa taperserniarlugu.
Taamaattumik tapiliussaq una atorlugu periarfissaqaler-poq nutaanik quleriinnik inissialiorfissami nutaami sanaartorsinnaaneq, tamanna Hafnarfjördurip aqqutaata kangia-tungaaniippoq.

Kommunimut pilersaarummut tapilussap siunertaa:
Sumiiffiup ilaa nutaaq pingaarnernik ersarissakkanillu aa-lajangersagartalik inissianik siunertaqartunik aaqqissuiffi-ginissaanut nutaanillu sanaartorfiunissaanut periarfissiisoq inissiat quleriit namminerisamik siunertaqartumik il.il. sa-naartorfissaq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasimapput.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq kommunep nittartagaani takuneqarsinnaavoq
www.avannaata.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http:// qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 55

 

22.01.2018

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.48 sumiiffiup ilaanut C21 inaarutaasumik akuerineqarpoq 18.01.2018. Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq pisortatigoortumik nalunaarutigineqarpoq ulloq 22.01.2018, ullorlu tassangaanniik kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq eqqartuussiveqarnikkut atuutilerluni.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Sumiiffimmut aalajangersakkat pingaarnerit sukumiisumillu aalajangersakkat tamaani illoqarfiup qeqqani aaqqissuisinnaalluni imalt.sanaartorsinnaalluni ilaqutariinnut illulianik, sulisunut inissianik, inuussutissarsiorfinnik, niuvertarfinnik, neriniartarfinnik aamma illoqarfiup qeqqani atuuf-finnik assigiinngitsunik.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq tusarniutaanikuuvoq sap.akunn.8-ni kiisalu sap.akunn.2-ni ilassutitut tusarniutaaffiusuni sanaartorfissat nutaat marluk ilanngunnerini. Tusarniaaffittut piffissaliussami innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. periarfissinneqarput akerliunernik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiinissaannut.

Sanaartorfissat atorneqanngitsut
Matumuuna ilanngullugu nalunaarutigineqassaaq, sanaartorfissanut nunaminertanik qinnuteqartoqarsinnaammat. Sanaartorfissat 1-9 sanaartorfiusi8nnaasutut ussassaarutigineqarput sapaatit akunnerini pingasuni kommunemi pilersaarusiornermi aalajangersakkani §5.2 naapertorlugu, inissianut sanaartorfissat aamma peqatigiiffeqarnikkut siunnertallit.

Sanaartorfissat 10-11 sapaatit akunnerini 6-ni ussassaarutaassapput kommunemi pilersaarusiornermi aalajangersakkani §5.3 naapertorlugu, inuussutissarsiorfinnut, paaqqinnittarfinnut aammalu teknikkikkut atortutut siunertalinnut sanaartorfissatut.

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.avannaata.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
22.01.18: Nal. 08:00 –miit nunaminertanut qinnuteqaasiortoqarsinnaalissaaq.
12.02.18: Nal. 16:00 sanaartorfissanut 1 – 9-nut nunaminertanut qinnuteqaatit siulliit tigoorarneri matus-sap-put.
05.03.18: Nal. 16:00 Sanaartorfissanut 10 – 11-nut qinnuteqaatit siulliit matussapput.
Tamatuma kingorna sanaartorfissat suli pineqarsimanngippata sukkulluunniit qinnuteqaasiornerit ingerlanneqarsinnaalissapput.
Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersuut
Siunnersuutit ilitsersuutillu Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut oqarasuaat: 947800 imaluunniit mail-imut: plan@avannaata.gl. saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 48

 

 

29.12.2017

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.53, sumiiffik teknikkikkut Kangaatsiami atserinernut atugassaq, saqqummiunneqarpoq tamanut tusarniutitut piffissami 29.12.2017-miit 26.02.2018-mut.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Pingaarnernik aaljangersaaneq immikkuualuttunillu aaljangersaaneq  immikkoortoq nutaaq, anarfilerinermi illussaq nutaap ilusilersornissaa periarfissinniarlugu kiisalu eqqaavissuarmik nakkutilliineq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput..

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Aamma suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 26.02.2018.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 53

 

19.12.2017

Ilulissani asumiiffiup ilaani A32-mi inissiaqarfissami akiliuteqarnermut ileqqoreqqu-saliassamut siunnersuut, tamanut tusarniutigineqarluni saqqummiunneqarpoq piffis-sami 19.12.2017- 02.02.2018-mut.

 

Akiliuteqartarnissamut ileqqoreqqusaliap siunertaa:

Sanaartorfigissaaneq pillugu akiliuteqartitsisarnermut tunngatillugu ileqqoreqqusamik immkk. -A32 -imut “Imeqarfittaap kujammut inissiaqarfiusup Ilulissat Avannaanut sanaanneqarnissaa pivoq, tassa malittarisassanik tunngaviliisoqarnissaa aalajangersuisoqarnissaalu sanaartornermi sanaartorfiusunillu sanaartorfigissaanermi akiliuteqartitsinissap aalajangersaaffiginissaa pillugu.

Sanaartorneq assigisaallu ingerlanneqaraangata, sanaartorfigissaanermut aningaasartuutit peqataasunut akiliisitsiniartoqartarpoq, sanaartorfinnut tamanut ataasiakkaanut akiliuteqartitsarnermut tunngatillugu aalajangersakkat malillugit.

Akiliuteqartarnermut ileqqoreqqusaliassatut siunnersuut tamanut tusarniutaassaaq sap.akunnerini 6-ni. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerla-tsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 02.02.2018.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Akoliuteqartitsisarnermut tunngatillugu ileqqoreqqusaq


19.12.2017

Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 57-tut siunnersuut inissianik assigiinngitsunik inissaqarfik tamanut piffissami uani tusarniutitut saqqummitinneqarpoq: 19.12.2017-miit 02.02.2018 ilanngullugu.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Sumiiffiup ilaa A32-mut aalajangersakkanik pingaarnernik nutaanik erseqqissakkanillu aalajangersaaneq, inissianik siunertaqartumik periarfissiisoq initut quleriinnik isikkullit.
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq suliarineqarpoq Namm. Oqartussaniit suliniummik qinnuteqaasiornermi – Naalakkersuisoqarfik Kommunenut, Nunaqarfinnut, Isorliunerusunut, Attaveqaatinut Ineqarnermullu (KNIAIN) aamma Qaasuitsup Kommunianiit.
Kommunemut pilersaarummi tapiliussaq atorlugu sumiiffim-mi periarfissaqarpoq inissiatut siunertaqartunik sanaartorsin-naanermut. Taamaasilluni sumiiffiup atuuffissaa akulikitsu-nik/pukkitsunik aammalu quleriinnik sanaartornikkut akule-riitsinermik siunnerfik attanneqassaaq.

Kommmunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plan@qaasuitsup.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.
Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 02.02.2018.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takuneqarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 57

 

15.12.2017

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.24-mut siunnersuut, sumiiffik illuaqqanut nutaanut aasarsiortarfittullu illuaqqanut Qaanaami, tamanut tusarniutitut saqqummiuppoq piffissami 15.12.2017 ulloq 14.02.2018 ilanngullugu.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Sumiiffik nutaamut illuaraliorfittut aasarsiortarfinnulluun-niit ilusilersuinissamut periarfissanut aalajangersakkanik pingaarnernik erseqqissakkanillu aalajangersaaviusoq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput..

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Aamma suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

 

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 14.02.2018

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 24

 

15.12.2017

Tamanut nalunaaruteqarneq
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 25 inaarutaasumik ulloq 07.12.2017-imi akuersissutigineqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq ulloq 15.12.2017-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq taamaalilluni ullormit tassannga inatsisitigut atuuttunngortinneqarpoq.

 

Kommunimut pilersaarummut tapilussap siunertaa:
Qiterisaqarfik nutaaq (C03) illu sullivittut kiisalu inissiaqarfittut pilersinneqassasoq, ilutigitillugu sanaartorfigeqqusaanngitsoq (D03) iliveqarfissatut inissitaq avannamut nuunneqassasoq.

Qiterisaqarfimmut pingaarnertut kiisalu immikkuualuttortaanut maleruagassanik aalajangersaasoqassaaq. Ilutigitillugu sanaartorfigeqqusaanngitsoq pillugu pingaarnertut maleruagassanik aalajangersaasoqassaaq.

 

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasimapput.Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq kommunep nittartagaani takuneqarsinnaavoq
www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http:// qaasuitsup.kommuneplania.gl.

 

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 25

 

11.12.2017

Tamanut nalunaaruteqarneq.
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 59 inaarutaasumik ulloq 07.12.2017-imi akuersissutigineqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq ulloq 11.12.2017-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq taamaalilluni ullormit tassannga inatsisitigut atuuttunngortinneqarpoq.

Kommunalbestyrelsep kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.43, sumiiffiup ilaa-nut aamma C17.5, Kaaleraq Poulsenip Aqq. Ilulissani, quleriit tallimanik akunnittarfili-ornissamut periarfissaq, akuersissutigaa. Taamaasilluni pisortatigoortumik sulinium-mut pilersaarut nalunaarutigineqarpoq.
Pilersaarusiaq suliniummut qinnuteqaat aallaavigalugu suliaasimammat, Inatsisartut inatsisaat nr.34, § 44 aamma § 45, suliniummik qinnuteqartoq, matumuuna sulinium-mik qinnuteqartoq akunnittarfimmut sanaartorfissaanik tunineqarpoq. 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Kommunimut pilersaarutip tapiata uuma siunertaa tassaavoq nutaamik sanaartornissaq periarfissiuutissallugu, illumut pioreersumut B-612-mut atasumik sananeqarsinnaasoq.
Ilulissani illoqarfiup qeqqani ataatsimoorusamik siunertat atuuttut iluini immikkoortortap nutaap aalajangersaaviginera.
Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu pisortat allaffeqarfiinut, niuertarfinnut, allaffinnut, pisortat namminersortullu inuleriviinut, neriniartarfinnut, hotel-inut aamma inissianut atorneqassasoq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasimapput.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq kommunep nittartagaani takuneqarsinnaavoq
www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http:// qaasuitsup.kommuneplania.gl.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 59

 

11.12.2017

Tamanut nalunaaruteqarneq.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 43: Ilulissat qeqqani akunnittarfik 5-nik quleriik.

Kommunalbestyrelsep kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.43, sumiiffiup ilaa-nut aamma C17.5, Kaaleraq Poulsenip Aqq. Ilulissani, quleriit tallimanik akunnittarfili-ornissamut periarfissaq, akuersissutigaa. Taamaasilluni pisortatigoortumik sulinium-mut pilersaarut nalunaarutigineqarpoq.
Pilersaarusiaq suliniummut qinnuteqaat aallaavigalugu suliaasimammat, Inatsisartut inatsisaat nr.34, § 44 aamma § 45, suliniummik qinnuteqartoq, matumuuna sulinium-mik qinnuteqartoq akunnittarfimmut sanaartorfissaanik tunineqarpoq. 

 

 Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Immikkoortortamut 1200-C17.5-imut pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajan-gersakkat aalajangersaaffigineqarnerat, Ilulissat illoqarfiata qeqqani akunnittarfittut siu-nertamut nutaamik sanaartornissamik periarfissiisut. Pilersaarummut tunngavissaq nu-taaq atorlugu, akunnittarfimmik quleriinnik tallimanik portutigisumik sanaartornissamut sanaatorfissaq nutaaq atugassiissutigineqarpoq.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussatut siunnersuut tusarniutitut nassiutinngitsiartoq, suliniut nittarsaanneqarpoq suliniutitut qinnuteqaatitut sap.akunnerini 6-ni.

Kíngorna kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq tamanut tusarniutaavoq sap.akunn.8-ni ilassusiullugulu aamma tusarniutaasimalluni sap.akunn.2-ni. Tusarniutaasutut piffis-sap iluani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. periarfissaqarsimapput akerliunissamut, oqaase-qaateqarnissamut allannguutissanillu siunnersuuteqarnissamut.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq kommunep nittartagaani takuneqarsinnaavoq

www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http:// qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 43

 

29.11.2017

Tusarniannerup sivitsorneqanera - Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 47-tut siunnersuut 

Piffissami tusarniaaffiusumi ulloq 30.08.2017-imiit ulloq 25.10.2017 ilanngullugu ingerlanneqarnikuusumi, siunnersuummut akerliliissutinik oqaaseqaatinillu takkuttoqarsimavoq. Namminersorlutik Oqartussat ilaqutariit amerlassusiat taamaalillunilu inissiat pillugit paasissutissiissutaat nutaat aallaavigalugit, pilersaarutip iluarsiiviginissaa pisariaqarsimavoq. Sanaartorfissat inissisimaffiat nikisinneqarpoq, angissutsimikkut katitigaanermikkullu allannguiffigineqarlutik, taamaaliornikkut immikkoortortami ilaqutariit illuinut ataasiakkaanut aamma uiguleriaanut inissaqartitsisoqalerluni.
Taamatuttaaq, nunap ilusaa patsisigalugu sanaartorfissat siunnersuummi inissisimaffiinut tunngatillugu, illut ilusaat toqqarneqarsimasut sumiiffinnut arlaqartunut naleqquttuunngillat. Taamaattumik sumiiffinni arlaqartuni sanaartorfissat inissisimaffii nikisinneqassapput, taamaalillutik nunap ilusaanut naleqqussarneqassallutik. Sumiiffinni arlaqarluni taamaalilluni allannguisoqarpoq, tamatumalu kingunerivaa, pilersaarutip ilassutaasumik ulluni 14-ini tamanut tusarniaassutigineqarnissaa.

 

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaa 2014-26-p tapiilu. Kommunip pilersaarutaata tapia nr. 47. Immikkoortortaq UUM 1500 – A12-mut atuuttoq.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Kommunip pilersaarutaata tapiata uuma pingaarnertut siunertaa unaavoq: Uummannap pigisaani Nuugaatsiami aamma Illorsuarni najugallit pinngortitap piliaanik ajunaarnersuarmik eqqugaasut najugaqarfissaannik qulakkeerinninniarluni sanaartorfissanik immikkoortitsinissaq. Kommunip pilersaarutaata tapiata uuma Uummannami immikkoortortaq A12-mi sanaartugassat tamarmiusut pilersaarusiorneqarnerini pingaarnertut aalajangersakkat aamma immikkuualuttut aalajangersagartai aalajangersassavai.

Tusarniaanermut illit akissutit kommunip nittartagaa aqqutigalugu kommunimut toqqaannartumik allassinnaavat. Tassunga aamma filinik ilanngussisinnaavutit. Najukkarni Sullissivimmut aamma tunniussinnaavat imaluunniit kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanik tusarniaaneq naammassippat kommunalbestyrelsip akerliulluni nalunaarutaasinnaasut aamma allannguutissatut siunnersuutit suliarissavai tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuerineqassaaq.

Tusarniutigineqartumut akerliullutik nalunaarutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaateqarusukkuit taakkua kingusinnerpaamik kommunimut una ulloq tunniunneqariissapput: 13.12.2017.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 47

 

 

29.11.2017

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 54-imut siunnersuut, tamanut tusarniutigalugu saqqummiunneqarnikuuvoq piffissami uani: ulloq 29.11.2017-imiit ulloq 24.01.2018 ilanngullugu.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Sumiiffimmut nutaamut aalajangersakkat pingaarnerit sukumiisullu aalajangersaavigineri, taamaasilluni ivigaasanik arsaattarfiliortoqarsinnaalerlugu, aamma nunaminertat biilinut uninngatitsiviit, peqatigiiffiup illuutaa sunngiffimmilu sukisaarsaarutit allat.

 

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 24.01.2018.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 54

 

 

28.11.2017

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap nr. 48-ip ”Sermermiut aqqutaa”, Ilulissat sapaatip akunnerani marlunni ilassustaasumik tusarniaaneq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap nr. 48-ip ”Sermermiut aqqutaa” immikkoortortap ilaani C21-miittup tusarniutigineqarnerani kioskimut/pisiniarfeeqqamut sanaartorfissanik marlunnik siunnersuutit takkussimapput.

Suliaq naalakkersuinikkut suliarineqarpoq kiisalu aalajangiunneqarluni kommunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerani marlunni tusarniutigineqassasoq tassa kommunimjt pilersaaarummi tapiliussamik pingaarnertut aalajangersakkat allanngortinneqartussaammata.

Sanaartorfissat taakku marluk uani takuneqarsinnaasutut inissinneqarput

 

 

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini marlunni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.
Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 12.12.2017

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 48

 

31.10.2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 til boligformål, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 31.10.2017 til og med 29.12.2017.

 

 

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaanut 2014-26-mut tapi nr. 52. Immikkoortortap AAS 1000 – A27-p pilersaarutaa.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Immikkoortortamut nutaanut pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajagersakkat periarfississavaat, ilinniartut ineqarfiattut siunertamut inissianik quleriinnik isikkoqartunik inissiatut siunertap ilusilersorneqarnissaa aamma nutaanik sanaartornissaq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 29.12.2017.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 52

 

30.10.2017

Atuuffinnik pisariaqartunik tamanik peqartumik Mittarfissuarmut ingerlalluartumut, Ilulissani mittarfimmi atortulersuutit inerisaaffiginissaannut sinaakkutit qularnaarnissaat Kommunalbestyrelsip kissaatigaa, taamaaliornikkut Ilulissat ineriartortinneqarsinnaammat Kalaallit Nunaanni uummaarissumik ineriartorfiup qitiatut aamma takornariat ornittagaattut. 

 


Kommunimut pilersaarutip tapiatut nr. 58-tut, Ilulissat avannaa tungaani nutaamik mittarfiliorneq, tamanut oqallisigisassann-gortillugu saqqummiunneqarpoq piffissami: 30.10.2017-miit 31.12.2017 ilanngullugu.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Aalajangersakkanik pingaarnernik nutaanik aalajangersaaneq, mittarfittaassap alli-lernerani sinaakkusiussat qulakkeerniarlugit mittarfiullu 2200 meterinik tallinissaa aamma nutaamik tikittarfittut illorsualiorneq, kiisalu mittarfimmut attaveqaatit ima naleqqussarneqassapput, aqquserngit pioreersut tallineqarlutillu allanngortiterne-qassallutik.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 31.12.2017

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 58

 

20.10.2017

Ilulissani sumiiffik sanaartorfiunngitsoq inissianik sa-naartorfigissallugu soqutiginartinneqarsimavoq, taman-nalu Qaasuitsup Kommuniani kommunalbestyrelsep kis-saatigisimavaa taperserniarlugu.
Taamaattumik tapiliussaq una atorlugu periarfissaqaler-poq nutaanik quleriinnik inissialiorfissami nutaami sanaartorsinnaaneq, tamanna Sisorarfiup aqqutaata kujataata kitaa-tungaaniippoq.

 

 

  
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 56-imut siunnersuut, tamanut tusarniutigalugu saqqummiunneqarnikuuvoq piffissami uani: ulloq 20.10.2017-imiit ulloq 15.12.2017 ilanngullugu.


Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Sumiiffiup ilaa nutaaq pingaarnernik ersarissakkanillu aa-lajangersagartalik inissianik siunertaqartunik aaqqissuiffi-ginissaanut nutaanillu sanaartorfiunissaanut periarfissiisoq inissiat quleriit namminerisamik siunertaqartumik il.il. sa-naartorfissaq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plan@qaasuitsup.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 15.12.2017.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takuneqarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 56

 

20.10.2017

Ilulissani sumiiffik sanaartorfiunngitsoq inissianik sa-naartorfigissallugu soqutiginartinneqarsimavoq, taman-nalu Qaasuitsup Kommuniani kommunalbestyrelsep kis-saatigisimavaa taperserniarlugu.
Taamaattumik tapiliussaq una atorlugu periarfissaqaler-poq nutaanik quleriinnik inissialiorfissami nutaami sanaartorsinnaaneq, tamanna Hafnarfjördurip aqqutaata kangia-tungaaniippoq.

 

  
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 55-imut siunnersuut, tamanut tusarniutigalugu saqqummiunneqarnikuuvoq piffissami uani: ulloq 20.10.2017-imiit ulloq 15.12.2017 ilanngullugu.


Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Sumiiffiup ilaa nutaaq pingaarnernik ersarissakkanillu aa-lajangersagartalik inissianik siunertaqartunik aaqqissuiffi-ginissaanut nutaanillu sanaartorfiunissaanut periarfissiisoq inissiat quleriit namminerisamik siunertaqartumik il.il. sa-naartorfissaq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plan@qaasuitsup.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 15.12.2017.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takuneqarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 55

 

11.10.2017

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 59-mut siunnersuut, tamanut tusarniutigineqarluni saqqummiunneqassasoq Kommunalbestyrelsi aalajangiinikuuvoq. Kommunimut pilersaarutip tapiata uuma siunertaa tassaavoq nutaamik sanaartornissaq periarfissiuutissallugu, illumut pioreersumut B-612-mut atasumik sananeqarsinnaasoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 59-imut siunnersuut, tamanut tusarniutigalugu saqqummiunneqarnikuuvoq piffissami uani: ulloq 09.10.2017-imiit ulloq 04.12.2017 ilanngullugu.

 

  
 

 Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:

Ilulissani illoqarfiup qeqqani ataatsimoorusamik siunertat atuuttut iluini immikkoortortap nutaap aalajangersaaviginera.
Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu pisortat allaffeqarfiinut, niuertarfinnut, allaffinnut, pisortat namminersortullu inuleriviinut, neriniartarfinnut, hotel-inut aamma inissianut atorneqassasoq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plan@qaasuitsup.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 04.12.2017.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 59

 

04.10.2017
Tusarniannerup sivitsorneqanera - Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 43-tut siunnersuut 


Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 43-mut siunnersuut, tamanut tusarniutigineqarluni saqqummiunneqassasoq Kommunalbestyrelsi aalajangiinikuuvoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussap nr. 43-ip, qitiusoqarfimmi C17-imi piusumi niuernermut immikkoortoq atugassiissutigaa, tamatuma akunnittarfiup quleriinnik tallimanik portutigisup sanaartorneqarsinnaanera periarfissippaa.
Tusarniaaneq una maanna ullunik 14-ninik sivittorneqarpoq, innuttaasunik ataatsimii-sitsinermi siunnersuut apeqquserneqarmat, seqernup qinnguaasa tarrartallu ingerlaa-rfii pillugit. Takussutissiat maanna misissoqqissaarneqarput tarraallu ingerlaarnerinut takussutissat ilaartorneqarput. Taamaammat tusarniaaneq ullunik 14-ninik sivittorne-qarpoq 23.oktober 2017 ilanngul-lugu pisussanngorlugu. 


 kpt43

kpt43

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaanut 2014-26-mut tapiliussanik ilaqartumut, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 43. Immikkoortumut ILU 1200 – C17.5 immikkoortoertamut pilersaarut.


Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:

Immikkoortortamut 1200-C17.5-imut pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajangersakkat aalajangersaaffigineqarnerat, Ilulissat illoqarfiata qeqqani akunnittarfittut siunertamut nutaamik sanaartornissamik periarfissiisut. Pilersaarummut tunngavissaq nutaaq atorlugu, akunnittarfimmik quleriinnik tallimanik portutigisumik sanaartornissamut sanaatorfissaq nutaaq atugassiissutigineqarpoq.

Tusarniaanermut piffissaliussap iluani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, sullissi-viit, peqatigiiffiit il.il. saqqummiisinnaapput akerliullutik, oqaaseqaateqarlutik allann-guutaasinnaasunillu siunnersuuteqarlutik.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plan@qaasuitsup.gl  

Tamanut saqqummiussinerup ingerlareernerata kingorna, akerliliissutaasimasinnaasut aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut Kommunalbestyrelsip oqaluuserissavai, tassanilu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik akuerineqassanersoq aalajangiiffigissavaat.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 23.10.2017.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 43

 

25.09.2017

Kommunimut pilesaarummut tapiliusssaq nr. 25 nutaamik qierisaqarfik kiisalu Nuussuup nunaqarfiani sanaartorfigeqqusaanngitsoq pillugit pisortatigoortumik piffissami: 25.09.2017-miit 20.11.2017 ilanngullugu tusarniutigineqarpoq.

 

Kommunimut pilersaarummut tapilussap siunertaa:
Qiterisaqarfik nutaaq (C03) illu sullivittut kiisalu inissiaqarfittut pilersinneqassasoq, ilutigitillugu sanaartorfigeqqusaanngitsoq (D03) iliveqarfissatut inissitaq avannamut nuunneqassasoq.

Qiterisaqarfimmut pingaarnertut kiisalu immikkuualuttortaanut maleruagassanik aalajangersaasoqassaaq. Ilutigitillugu sanaartorfigeqqusaanngitsoq pillugu pingaarnertut maleruagassanik aalajangersaasoqassaaq.

 

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 20.11.2017.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 25

 

15.09.2017

Kommunimut pilersaarutip tapiatut nr. 48-tut siunnersuut, Ilulissat ” Sermermiut aqqutaa” eqqaani nunaminertaq illoqarfiup qeqqanisut atorneqarsinnaasoq nutaaq tamanit oqallisassiatut saqqummisinneqarpoq piffissami uani: 15.09.2017-miit 10.11.2017 ilanngullugu.

 kpt48

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:

Sumiiffimmut aalajangersakkat pingaarnerit sukumiisumil-lu aalajangersakkat tamaani illoqarfiup qeqqani aaqqissui-sinnaalluni imalt.sanaartorsinnaalluni ilaqutariinnut illulia-nik, sulisunut inissianik, inuussutissarsiorfinnik, niuvertar-finnik, neriniartarfinnik aamma illoqarfiup qeqqani atuuf-finnik assigiinngitsunik.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 10.11.2017.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 48

 

30.08.2017

Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 47-tut siunersuut: Uummannami inissiaqarfimmi A12-mi nutaanik sanaartornissamik pilersaarut tamanut piffissami 30.08.2017-miit 25.10 2017-mut saqqummitinneqarluni tusarniutigineqarpoq.

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaa 2014-26-p tapiilu. Kommunip pilersaarutaata tapia nr. 47. Immikkoortortaq UUM 1500 – A12-mut atuuttoq.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Kommunip pilersaarutaata tapiata uuma pingaarnertut siunertaa unaavoq: Uummannap pigisaani Nuugaatsiami aamma Illorsuarni najugallit pinngortitap piliaanik ajunaarnersuarmik eqqugaasut najugaqarfissaannik qulakkeerinninniarluni sanaartorfissanik immikkoortitsinissaq. Kommunip pilersaarutaata tapiata uuma Uummannami immikkoortortaq A12-mi sanaartugassat tamarmiusut pilersaarusiorneqarnerini pingaarnertut aalajangersakkat aamma immikkuualuttut aalajangersagartai aalajangersassavai.

Kommunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut sapaatip-akunnerni arfineq-pingasuni tusarniutigineqarpoq. Piffissami tassnai kikkut tamarmik – innuttaasut, suliffeqarfiit, paaqqinnittarfiit, peqatigiiffiit il.il. – akerliullutik nalunaarutiminnik, oqaaseqaatiminnik aamma allannguutissatut siunnersuutiminnik saqqummiussisinnaapput.

Tusarniaanermut illit akissutit kommunip nittartagaa aqqutigalugu kommunimut toqqaannartumik allassinnaavat. Tassunga aamma filinik ilanngussisinnaavutit. Najukkarni Sullissivimmut aamma tunniussinnaavat imaluunniit kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanik tusarniaaneq naammassippat kommunalbestyrelsip akerliulluni nalunaarutaasinnaasut aamma allannguutissatut siunnersuutit suliarissavai tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuerineqassaaq.

Tusarniutigineqartumut akerliullutik nalunaarutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaateqarusukkuit taakkua kingusinnerpaamik kommunimut una ulloq tunniunneqariissapput: 25.10.2017.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 47

 

14.08.2017
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamik nr. 34-imik, immikkoortortaq D12-imut sanaartorfiusussaanngitsumut Ilulissani qimmilivimmut tunngasumik, tamanut nalunaarummik saqqummiussineq.

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaanut 2014-26-mut tapiliussanik ilaqartumut, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 34.
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 34 ulloq 09.08.2017-imi inaarutaasumik Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq.
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq tamanut nalunaarutigineqarluni saqqummiunneqarpoq ulloq 14.08.2017-mi, ullorlu taanna aallarnerfigalugu kommunip pilersaarutaanut tapiiussaq inatsisitigut atuutilerpoq.

 

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Immikkoortortamut piusunut pingaarnertut aalajangersakkat aalajangersarneqarnerat
Immikkoortup atorneqarnera, immikkoortutut sanaartorfiunngitsutut aalajangersarneqarpoq matumani qimmiliveqarfittut ilusilerlugu.
Taamatutaaq Sermermiut Aqqutaata eqqaatigut pisuinnarnut aqqusinermik, Kangiata illorsuassaata tungaanut illoqarfiup qeqqaniit atassusiisussatut siunertaasumik, sanaartorsinnaaneq kommunip pilersaarutaanut tapiliussap periarfissippaa.

Siunnersuut kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/gl/tusarniaanermut_-_kommunimut_pilersaarutip_tapia.htm.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 34 

14.08.2017
Ilulissani qitiusoqarfittut atugassatut immikkoortortanut C12-mut, kommunip pilersaarutaanut tapiliussamik nr. 41-imik tamanut nalunaaruteqarneq.

Ilulissani isfjordenimi tusagassiisarfissamik nappaanissaq Kommunip pilersaarutaanut ilanngussaq naapertorlugu periarfissiivoq.
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 24 inaarutaasumik ulloq 09.08.2017-imi akuersissutigineqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq ulloq 14.08.2017-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq taamaalilluni ullormit tassannga inatsisitigut atuuttunngortinneqarpoq.

 

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Pingaarnertut aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut nunaminertanut 1200-C12 atuuttussat aalajangersarneqassapput, taamaalilluni pineqartoq tamanit atorneqartussanngussammat soorlu ilisimatusarnermut, ilinniartitaanermut, sullissinermut, najugassiatut il.il. kiisalu Isfjordimi qitiusoqarfissamik nutaamik illuliornermut.
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasimapput.

Siunnersuut kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/gl/tusarniaanermut_-_kommunimut_pilersaarutip_tapia.htm.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 41

 
11.08.2017

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 43-mut siunnersuut, tamanut tusarniutigineqarluni saqqummiunneqassasoq Kommunalbestyrelsi aalajangiinikuuvoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussap nr. 43-ip, qitiusoqarfimmi C17-imi piusumi niuernermut immikkoortoq atugassiissutigaa, tamatuma akunnittarfiup quleriinnik tallimanik portutigisup sanaartorneqarsinnaanera periarfissippaa. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 43-imut siunnersuut, tamanut tusarniutigalugu saqqummiunneqarnikuuvoq piffissami uani: ulloq 11.08.2017-imiit ulloq 09.10.2017 ilanngullugu.


 

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaanut 2014-26-mut tapiliussanik ilaqartumut, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 43. Immikkoortumut ILU 1200 – C17.5 immikkoortoertamut pilersaarut.


Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:

Immikkoortortamut 1200-C17.5-imut pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajangersakkat aalajangersaaffigineqarnerat, Ilulissat illoqarfiata qeqqani akunnittarfittut siunertamut nutaamik sanaartornissamik periarfissiisut. Pilersaarummut tunngavissaq nutaaq atorlugu, akunnittarfimmik quleriinnik tallimanik portutigisumik sanaartornissamut sanaatorfissaq nutaaq atugassiissutigineqarpoq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussassamut siunnersuut sapaatip akunnerini 8-ini tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut saqqummiussinerup ingerlareernerata kingorna, akerliliissutaasimasinnaasut aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut Kommunalbestyrelsip oqaluuserissavai, tassanilu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik akuerineqassanersoq aalajangiiffigissavaat.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 09.10.2017.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 43

 

11.08.2017

Sanaartorfissat atorneqanngitsut

Qaasuitsup Kommuniani kommunalbestyrelsep aalajangiuppaa Aasianni sumiiffik A21-mi sanaartorfissat 27-t tamanut ussassaarutiginiarlugit


 kpt27ob

Sanaartorfissat nutaat 17-t qinnutigineqarsinnaapput assigiinngitsunik inissialiorfiusin-naasutut – ilaqutariit immikkut illuisut imaluunniit uinguleriiaanik inissialiornikkut. Ataani nunap assingani sanaartorfissat inississimaffii angissusiilu takusinnaavatit NunaGIS-imiluunniit nanisinnaavatit.

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.qaasuitsup.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
11.08.2017: Ulloq taanna aallarnerfigalugu sanaartorfissani nunaminertamik atuisin-naanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
01.09.2017: : Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.
Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersuut
Siunnersuutit ilitsersuutillu Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut oqarasuaat: 947800 imaluunniit mail-imut: plan@qaasuitsup.gl. saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput.

 11.08.2017
Tamanut nalunaarutigineqarpoq, Aasianni Pujooriarfiup eqqaani inissiaqarfimmut Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.27 sumiiffik A21-mut tunngasoq

kpt27ob

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.27, Aasianni sumiiffiup ilaa A21, maanna kommunalbestyrelsep ulloq 09.08.2017 inaarutaasumik akuersissutigaa.
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq ulloq 11.08.2017 pisortatigoortumik nalunaa-rutigineqarpoq, ullorlu tassanngaanniik Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq inatsi-sitigut atuutilerluni.

 

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Immikkoortortaq 1000-A21-p pingaarnertut aalajangersagartai aamma aalajangersagartai immikkuualuttut aalajangersarneqarput. Nunaminertaq inissianik assigiinngitsunik inissiaqarfitut suli atorneqassaaq, taamaattorli sanaartorfissat arlallit qaninnerulersinniarlugit aamma immikkoortortaq allillerniarlugu taama suliaqartoqarpoq.

Siunnersuut kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/gl/tusarniaanermut_-_kommunimut_pilersaarutip_tapia.htm.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 27

 
08.08.2017
Kommunip pilersaarutaani ilanngussaq nr. 40 –mi inuussutissarsiornermut tunngasussaq nutaaq umiarsulivittaarnissarlu tassani pineqarput, B01, Tasiusami maannamut akuersissutigineqarpoq tamanut saqqummiunneqarluni.


Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaanut 2014-26-mut tapi nr. 40. Immikkoortortap TSS 1605 – B01-p pilersaarutaa.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:

Nutaanik inuussutissarsiortut naatsiivimmilu suliaqarsinnaanerit pilersaarutip aqqutissiuuppai, soorlu assersuutigalugu nunaqarfimmi ataatsimik aalisakkeriviliorneq talittarfimmillu nappaanissaq.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 40

 
09.06.2017

Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 27-tut siunnersuut inissianik assigiinngitsunik inissaqarfik tamanut piffissami uani tusarniutitut saqqummitinneqarpoq: 09.06.2017-miit 04.08.2017 ilanngullugu.


 kpt27

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaanut 2014-26-mut tapi nr. 27. Immikkoortortap AAS 1000 – A21-p pilersaarutaa.


Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:

Immikkoortortaq 1000-A21-p pingaarnertut aalajangersagartai aamma aalajangersagartai immikkuualuttut aalajangersarneqarput. Nunaminertaq inissianik assigiinngitsunik inissiaqarfitut suli atorneqassaaq, taamaattorli sanaartorfissat arlallit qaninnerulersinniarlugit aamma immikkoortortaq allillerniarlugu taama suliaqartoqarpoq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 04.08.2017.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 27

 

23.05.2017

Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 34-tut siunnersuut, Ilulissani nunaminertat qimmilivissatut atugassianut atuuttoq, tamanut tusarniutitut piffissami uani saqqummitinneqarpoq: 23.05.2017-mit  18.07.2017 ilanngullugu.

kpt34
 

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaanut 2014-26-mut tapiissut nr. 34.


Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Immikkoortortamut piusunut pingaarnertut aalajangersakkat aalajangersarneqarnerat
Immikkoortup atorneqarnera, immikkoortumut sanaartorfiungnitsumut aalajangersarneqarpoq matumani qimmiliveqarfittut ilusilerlugu.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 18.07.2017.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 34

 

 

23.05.2017

Kommunip pilersaarutaanut tapiissut nr. 41-tut siunnersuut, Ilulissani Isfjordenimi qitiusumik sullissivissap napparneqarnissaa pillugu, piffissami tamanut tusarniutigineqarpoq: 23.05.2017-miit 18.07.2017 ilanngullugu.


 KPT41

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaanut 2014-26-mut tapiissut nr. 41. Immikkoortortat ILU 1200 – C12 pilersaarutaat.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Pingaarnertut aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut nunaminertanut 1200-C12 atuuttussat aalajangersarneqassapput, taamaalilluni pineqartoq tamanit atorneqartussanngussammat soorlu ilisimatusarnermut, ilinniartitaanermut, sullissinermut, najugassiatut il.il. kiisalu Isfjordimi qitiusoqarfissamik nutaamik illuliornermut.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 18.07.2017.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 41

 

 

18.05.2017

Sanaartorfissat atorneqanngitsut

Qaasuitsup Kommuniani kommunalbestyrelsep aalajangiuppaa, Oqaatsuni sumiiffik B01-mi sanaartorfissat atorneqanngitsut marluk allagarsiunniarlugit.


 

Sanaartorfissat nutaat marluk inuussutissarsiornermut umiarsualivimmullu siunertallit qinnuteqarfiusinnaapput. Ataani nunap assingani sanaartorfissat inississimaffii angissusiilu takusinnaavatit NunaGIS-imiluunniit nanisinnaavatit.

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.qaasuitsup.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
18.05.2017: Nalunaaqutaq 08:00-miit sanaartorfissani nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
29.06.2017: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.
Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersuut
Siunnersuutit ilitsersuutillu Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut oqarasuaat: 947800 imaluunniit mail-imut: plan@qaasuitsup.gl. saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput.

18.05.2017

Kommunep pilersaarutaatut tapiliussaq nr.15, sumiiffik BO1, Oqaatsuni inuussutis-sarsiornermut umiarsualivimmullu siunertalinnut pisortatigoortumik nalunaarutigi-neqarnera


 

Kommunemi pilersaarutip tapiliussartaani saqqummiunneqarput sanaartorfissat nutaat marluk inuussutissarsiornermut umiarsualivimmullu siunertalinnut.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 15 inaarutaasumik ulloq 18.05.2017-imi akuersissutigineqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq ulloq 18.05.2017-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq taamaalilluni ullormit tassannga inatsisitigut atuuttunngortinneqarpoq.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Pingaarnertut aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut nunaminertamut 1201-B01-mut atuuttussat aalajangersarneqassapput, taamaalilluni nunaminertap iluani inissaq nutaanillu sanaartorluni inuussutissarsiortunit umiarsualivittullu atorneqarsinnaalersinneqassaaq.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq pisortatigoortumik sapaatit akunnerini 6-ni pisortatigoortumik tusarniutaasimavoq, piffissap iluani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. periarfissaqarsimapput akerliunissamut, oqaaseqaateqarnissamut allannguutissanil-luunniit siunnersuuteqarnissamut.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 15

 
26.04.2017

Ilulissat avannaanni immikkoortortanut A32-mut, B11-mut, B12-imut, B13-imut, C23-mut aamma C24-mut kommunip pilersaarutaanut tapiliussamik nr. 32-imik tamanut nalunaaruteqarneq.


 

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 32 inaarutaasumik ulloq 03.04.2017-imi akuersissutigineqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq ulloq 26.04.2017-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq taamaalilluni ullormit tassannga inatsisitigut atuuttunngortinneqarpoq.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Immikkoortortanut arfinilinnut pingaarnertut aalajangersakkanik aalajangersaaneq, taamaaliornikkut inissiaqarfittut- inuussutissarsiorfeqarfittut- aamma qitiusoqarfittut siunertanut atugassiissuteqarsinnaaneq periarfissikkumallugu.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatuma ingerlanerani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik saqqummiussisinnaasimapput.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 32

 

06.04.2017

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.33, Ilimanami eriagisassaqarfik nutaaq, maanna akuerineqarpoq pisortatigoortumillu nalunaarutigineqarluni ulloq xx.xx.xx


 

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa unaavoq;
Nunaminertat eriagineqartut C01 aamma D04 aalajangersaaffigineqarneri, nutaamik talittarfiliornissaq periarfissarsiuutissallugu, nunaqarfimmut tikeraat anerasaartarfissaannut atugassmaik nunaminertamik immikkoortitsinissaq, kuup C01-imiittup kuunnerata allakkoortinnissaanut periarfissiuunneqassaaq, C01-imi aamma D04-imi aqquserngit tallineqarnissaanik periarfissiuussinissat, nunaminertap B-814-imik sanaartorfiusup nalaata allilerneqarnera, taamaalilluni tigooqqaavik allilerneqarsinnaasunngortillugu periarfissiuunneqassaaq.


Kommunep pileersaarutaanut tapiliussaq maanna sapaatit akunnerini 8-ni tusarniutaareerpoq, piffissap iluani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. periarfissaqarsimapput akerliunissamut, oqaaseqaateqarnissamut allannguutissatullu siunnersuuteqarnissamut.

 

Kommunip pilersaarutaata tapia sapaatip-akunnerini arfineq-pingasuni tusarniutigineqarpoq, piffissami tassani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliullutik nalunaaruteqarnissaminnik, oqaaseqaateqarnissaminnik aamma allannguutissatut siunnersuutissaminnik periarfissaqartinneqarput.
 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 33

 
03.04.2017

Kommunip pilersaarutaanut tapiatut nr. 15-tut siunnersuut, Oqaatsuni nunaminertat sanaartorfigineqarsinnaasunut nutaanut inuussutissarsiortunit aamma umiarsualivittut atorneqarsinnaasut pillugit, piffissami tamanut tusarniutigineqarpoq: 03.04.2017-miit 15.05.2017 ilanngullugu.


 kpt 15 forslag

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Pingaarnertut aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut nunaminertamut 1201-B01-mut atuuttussat aalajangersarneqassapput, taamaalilluni nunaminertap iluani inissaq nutaanillu sanaartorluni inuussutissarsiortunit umiarsualivittullu atorneqarsinnaalersinneqassaaq.


Kommmunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Aamma illit akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 15.05.2017
 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 15

 
22.02.2017

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamik nr. 50-imik tamanut saqqummiussineq, immikkoortortaq C25-imut ”Ilulissat timersortarfiat”-nut, Ilulissat, tunngasoq.

Qitiusoqarfittut siunertaq pisiniarfiup illutaanik nutaamik sanaartornermik ilaqartoq, Brugseni.

 

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 50, immikkoortortaq C25-imut tunngasoq, Ilulissat, inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq ulloq 17.02.2017-imi. Kommunip pilersaarutaanut tapilkiussaq tamanut saqqummiunneqarpoq ulloq 22.02.2017-imi, ullorlu taanna aallarnerfigalugu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inatsisitigut atuuttunngortinneqarpoq.


Kommunip pilersaarutaanut tapiliussap siunertaa:
Immikkoortortamut nutaanut pingaarnertut aalajangersakkat aamma immikkut ittumik aalajangersakkat aalajangersaaffiginerat, taamaalilluni qitiusumik siunertanut tunngasut ilusilersuiffiginissaat sanaartornerillu nutaat periarfissinneqarniassammata, ataatsimoorussatut siunertat tassaapput pisiniarfiit, café-t, neriniartarfiit, kulturimut aamma timersornermut atortulersuutit il.il.


Kommunip pilersaarutaanut tapiliussap tusarniutigineqarnissaa sioqqullugu, suliniut sapaatit akunnerini arfinilinni sulinititut qinnuteqaatigineqartutut saqqummiunneqarnikuuvoq. Tamatuma kingorna kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfinilinni tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatumanilu innuuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik aamma allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussinissamut periarfissaqarnikuupput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq: Akuerisaq nr. 50

22.02.2017

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamik nr. 23-mik tamanut saqqummiussineq, taanna immikkoortortanut A02-mut, A03-mut, A04-mut aamma C03-mut Upernavimmi inissisimasunut tunngasuuvoq.

Immikkoortortanut UPV 1600-A02-mut, A03-mut, A04-mut aamma C03-mut Upernavimmi inissisimasunut, kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 23, inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq ulloq 17.02.2017-imi. Kommunip pilersaarutaanut tapilkiussaq tamanut saqqummiunneqarpoq ulloq 22.02.2017-imi, ullorlu taanna aallarnerfigalugu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inatsisitigut atuuttunngortinneqarpoq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussap siunertaa:
Immikkoortortamut pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajangersakkat aalajangersaaffiginissaat, Upernavimmi sanaartorfissat atugassiissutigiumallugit.
Immikkoortortani pioreersuni sisamani sanaartorfissat atugassiissutiginissaat kommunip pilersaarutaanut tapiliussap pingaarnertut siunertaraa. Sanaartorfissat 14-it atugassiissutigineqarput. Sanaartorfissatut atugassiissutigineqartuni inissianik sanaartornissamut atatillugu immikkoortortanut tamanut pingaarnertut aalajangersakkat aamma immikkut ittumik aalajangersakkat sukkulluunniit ilaatinneqartussaapput.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasunit tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatumanilu innuuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik aamma allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussinissamut periarfissaqarnikuupput.

Sanaartorfissat atorneqanngitsut
Matumuuna ilanngullugu saqqummiunneqassaaq, sanaartorfissanut atorneqanngitsunut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqartoqarsinnaammat.
Sanaartorfissaq 3-5 pisortat siunertaannut atugassiissutigineqassaaq tamaattumik tassunga qinnueqartoqarsinnaanngilaq.

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.qaasuitsup.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
23.02.17: Nalunaaqutaq 08:00-miit sanaartorfissani nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
16.03.17: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.
Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersorneqarneq
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut saaffiginnilluni ilitsersuut pissarsiarineqarsinnaavoq, oqarasuaat: 947800,
qarasaasiakkut: plan@qaasuitsup.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq: Akuerisaq nr. 23

 
22.02.2017

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamik nr. 38-mik immikkoortortaq E08-mik tamanut saqqummiussineq, taanna Qaanaami eqqaavissuarmi eqqakkanik passussisarfissamut kiisalu containerinut ilitsivissamut tunngavoq.


Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 38, Qaanaami immikkoortortamut E08-mut tunngasoq, inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq ulloq 14.02.2017-imi. Kommunip pilersaarutaanut tapilkiussaq tamanut saqqummiunneqarpoq ulloq 22.02.2017-imi, ullorlu taanna aallarnerfigalugu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inatsisitigut atuuttunngortinneqarpoq.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Immikkoortortamut E08-1700-mut pingaarnertut aalajangersakkat aamma immikkut ittumik aalajangersakkat nutaat aalajangersaaffiginissaat, taamaaliornikkut eqqakkanik tigooraavimmut, sannavimmut illutassamik nutaamik sanasinnaaneq aamma containerinut ilitsivimmik pilersitsinissaq periarfissinneqassallutik.


Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq sapaatit akunnerini arfinilinni tusarniutigineqarnikuuvoq, tamatumanilu innuuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliliissutinik, oqaaseqaatinik aamma allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussinissamut periarfissaqarnikuupput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq: Akuerisaq nr. 38

 

03.02.2017

Kommunip pilersaarutaanut tapiissut nr. 24-tut siunnersuut, Ilulissani Isfjordenimi qitiusumik sullissivissap napparneqarnissaa pillugu, piffissami tamanut tusarniutigineqarpoq: 03.02.2017-miit 31.03.2017 ilanngullugu..


 

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Pingaarnertut aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut nunaminertanut 1200-C12 atuuttussat aalajangersarneqassapput, taamaalilluni pineqartoq tamanit atorneqartussanngussammat soorlu ilisimatusarnermut, ilinniartitaanermut, sullissinermut, najugassiatut il.il. kiisalu Isfjordimi qitiusoqarfissamik nutaamik illuliornermut.


Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Aamma illit akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 31.03.2017
 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 24

 

24.01.2017

Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 33-tut siunnersuut Ilimanami nunaminertat eriagineqartunut nutaanut tunngasoq matumuuna tamanut tusarniutigineqarpoq.


 

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa unaavoq;

Nunaminertat eriagineqartut C01 aamma D04 aalajangersaaffigineqarneri, nutaamik talittarfiliornissaq periarfissarsiuutissallugu, nunaqarfimmut tikeraat anerasaartarfissaannut atugassmaik nunaminertamik immikkoortitsinissaq, kuup C01-imiittup kuunnerata allakkoortinnissaanut periarfissiuunneqassaaq, C01-imi aamma D04-imi aqquserngit tallineqarnissaanik periarfissiuussinissat, nunaminertap B-814-imik sanaartorfiusup nalaata allilerneqarnera, taamaalilluni tigooqqaavik allilerneqarsinnaasunngortillugu periarfissiuunneqassaaq.


Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Aamma illit akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 07.03.2017.

 

Kommunip pilersaarutaata tapia nittartakkap quppernia ilanngunneqartoq ataaniittorlu toorlugu atuarsinnaavat:Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 33-tut siunnersuut Ilimanami nunaminertat eriagineqartunut nutaanut tunngasoq matumuuna tamanut tusarniutigineqarpoq.
 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 33

 
12.01.2017

Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for nye delområder til byudvikling i Ilulissat Nord, fremlægges i offentlig høring i perioden: 12.01.2017 til og med 10.03.2017.

 

Kommuneplantillæggets formål:
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussap pingaarnertut siunertaraa immikkoortortanik sisamanik nutaanik atugassiinissaq, taakkunannga pingasut inuussutissarsiorfeqarfiussallutik inuussutissarsiutitut siunertanut toqqorseqarfinnullu kiisalu qitiusoqarfittut siunertanut assigiinngitsunut qitiusoqarfimmik atorneqarsinnaasunik. Taamatuttaaq pilersaarutip siunertaanut ilaavoq, imersuup kujataani inissiaqarfik piusoq aggulussallugu, taamaalioirnikkut Mittarfimmut Aqqutaata tungaani nunaminertani qitiusoqarfittut atuuffinnik pilersitsisinnaaneq periarfissinneqassalluni. Taamaalilluni Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq una atorlugu, Ilulissat avannaani immikkoortortanut arfiniilinnut pingaarnertut aalajangersakkat nutaat aalajangersarneqarput.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Aamma illit akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 10.03.2017.


Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 32

 

30.12.2016

Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 50-itut siunnersuut Ilulissani pisiniarfinnut aamma sunngiffimmi siunertanut qitiusoqarfik, tamanut tusarniutigineqarpoq piffissami uani saqqummisinneqarluni: 30.12.2016-mit 13.02.2017 ilanngullugu.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:


Immikkoortortamut nutaanik pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajangersakkanik aalajangersaasoqarpoq, taamaaliornikkut qitiusoqarfittut siunertap ilusilersuiffiginissaa aamma nutaamik sanaartornissat periarfissikkumallugit, ataatsimoorussatut siunertat makkuusut, pisiniarfiit, café-t, neriniartarfiit, kulturikkut timersornikkullu atortulersuutit il.il.

Kommmunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni  sivittuuteqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Aamma illit akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 13.02.2017.

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 50

22.11.2016

Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 38-tut siunnersuut Qaanaami eqqakkanik suliaqartarfik kiisalu containerilivik, tamanut tusarniutigineqarpoq piffissami uani saqqummisinneqarluni: 22.11.2016-mit 03.01.2017 ilanngullugu.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Immikkoortortamut nutaanik pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajangersakkanik aalajangersaasoqarpoq, taamaaliornikkut nutaamik tigooraavimmik, sannavimmik aamma contaionerinut ilitsivimmik sanasoqarsinnaanera periarfissinneqassalluni.

Kommmunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni  sivittuuteqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Aamma suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 03.01.2017

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

 
02.11.2016

Kommunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut nr. 23 Upernavimmi nunaminertat sanaartorfissat immikkoortinneqartut tamanut oqallisassianngorlugit saqqummiunneqarput piffissami uani 02.11.2016-mit 29.12.2016-i ilanngullugu.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Immikkoortortani piusuni sanaartorfissnik atugassiissuteqarnissaq kommunip pilersaarutaanut tapiliussami pingaarnertut siunertaavoq. Sanaatorfissat 15-it atugassiissutigineqarput. Immikkoortortani tamani inissianik sanaartornissamut atatillugu sanaartorfissanut atugassiissutigineqartunut ilaatinneqassapput pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajangersakkat.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Kommunip pilersaarutaata tapia tamanit oqallisassianngortillugu saqqummiunneqarpoq piffissami uani: 02.11.2016-mit 29.12.2016 ilanngullugu.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 23

 
19.10.2016

Pisortatigoortumik nalunaarut kommunemi pilersaarummut tapiliussaq nr.30, sumiiffimmi E03, Qeqertat.

Kommunemi pilersaarummut tapiliussaq nr.30, sumiiffimmi E03, Qeqertat, kiisalu 17.10.2016 akuerineqarpoq. Kommunep pilersaarutaata tapiutaanut pisortatigoortumik nalunaarutigineqarpoq 19.10.2016 ullorlu tassanngaanniik eqqartuussissuserinermi atuutilissaaq.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:


Kommunip pilersaarutaata tapia tunngaviusumik pilersaarusiorsinnaajumalluni suliarineqarpoq aamma nunaqarfimmi Qeqertani tankiliap inatsisit malillugit atuuttunngortinneqarnissaa anguniarlugu suliarineqarluni kiisalu immikkoortortap nutaap teknikkikkut atortorissaarutinit atorneqarsinnaanissaa pillugu immikkut ittumik aalajangersakkat aalajangersakkallu immikkuualuttut suliarineqarlutik.

Kommunip pilersaarutaata tapia sapaatip-akunnerini arfineq-pingasuni tusarniutigineqarpoq, piffissami tassani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliullutik nalunaaruteqarnissaminnik, oqaaseqaateqarnissaminnik aamma allannguutissatut siunnersuutissaminnik periarfissaqartinneqarput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq: Akuerisaq nr. 30

 

12.09.2016

Qaanaami nunaminertat immikkoortortai sisamat aatsitassanik piiaanermut atugassat.

Pisortatigoortumik Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap nr.49 sumiiffiit immikkoortuinut E11, E12, E13 aamma E14-mut Qaanaamiittut pillugit nalunaaruteqarneq.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap nr.49 sumiiffiit immikkoortuinut E11, E12, E13 aamma E14-mut Qaanaamiittut inaarutaasumik akuersissutigineqarput ulloq 09.09.2016. Kommunemut pilersaarutitut tapiliussaq ulloq 12.09.2016 pisortatigoortumik nalunaarutigineqarpoq, ullorlu tassanngaanniik kommunep pilersaarutaatut tapiliussaq inatsisitigut atuuttussanngorpoq.

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 49. Immikkoortortat QNQ 1700 – E11, E12, E13, E14-t pilersaarutaat.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Pingaarnertut aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut nunaminertanut atuuttussat aalajangersarneqassapput, taamaalilluni sioqqat, ujaraaqqat ujaqqallu piiarneqarsinnaaneri periarfissarsiuunneqassaaq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Assaaffiusinnaasoq
Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.qaasuitsup.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
2. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
3. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
12.09.16: Nalunaaqutaq 16:00-miit sanaartorfissani nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
24.10.16: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.

Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersorneqarneq
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut saaffiginnilluni ilitsersuut pissarsiarineqarsinnaavoq, oqarasuaat: 947800,
qarasaasiakkut: plan@qaasuitsup.gl.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 49

 

17.08.2016

Qeqertarsuup illoqarfiata eqqaani sisorartariartarfissaq nutaaq pillugu siunnersuut akuersissutigineqarpoq

Immikkut ittumik sukisaarsarnermut siunertamut immikkoortortaq pillugu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 31 maanna akuerineqarpoq ullorlu 17.08.2016-imi tamanut saqqummiunneqarluni.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Siunissami sukisaarsarfimmi sanaartornissaq sammisassaqartitsinissarlu periarfissikkumallugit, immikkoortortamut pingaarnertut aalajangersakkanik suliaqarneq. Immikkoortumut L-imut aalajangersakkat, immikkut ittumik sukisaarsarnermik siunertamut.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq aqqutigalugu immikkoortortaq nutaaq, L-15, immikkut ittumik sukisaarsarnermut siunertaqartoq pilersinneqarpoq. Tamatuma ilutigisaanik immikkoortumi sisorartartut majuartaataannik ataatsimik pilersitsinissaq periarfissinneqarpoq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq pillugu annertunerusumik atuagaqarumaguit, kinguliiniittoq ingerlariaqqiffissiissut tuugassaq atorsinnaavat

Immikkoortortaq nr. 31

 

01.08.2016

Tusarniaaneq sivitsugaq: Qeqertarsuup illoqarfiata avannaani sisorartarfik

Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut nr. 31-imut siunnersuut ” Qeqertarsuup illoqarfiata avannaani sisorartarfik” pisortatigoortumik oqallisigisassatut piffissami uani saqqummiunneqarpoq: 20.05.2016-miit 12.08.2016-i ilanngullugu

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Siunissami sukisaarsarfimmi sanaartornissaq sammisassaqartitsinissarlu periarfissikkumallugit, immikkoortortamut pingaarnertut aalajangersakkanik suliaqarneq. Immikkoortumut L-imut aalajangersakkat, immikkut ittumik sukisaarsarnermik siunertamut.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 12.08.2016.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 31

 
01.08.2016

Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 30-tut siunnersuut; Qeqertami immikkoortortap nutaap E03-p tankeqarfiliorfigineqartup inatsisit malillugit atuuttunngortinneqarnissaa anguniarlugu suliarineqarpoq.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Kommunip pilersaarutaata tapia tunngaviusumik pilersaarusiorsinnaajumalluni suliarineqarpoq aamma nunaqarfimmi Qeqertani tankiliap inatsisit malillugit atuuttunngortinneqarnissaa anguniarlugu suliarineqarluni kiisalu immikkoortortap nutaap teknikkikkut atortorissaarutinit atorneqarsinnaanissaa pillugu immikkut ittumik aalajangersakkat aalajangersakkallu immikkuualuttut suliarineqarlutik.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Kommunip pilersaarutaata tapia tamanit oqallisassianngortillugu saqqummiunneqarpoq piffissami uani: 01.08.2016-mit 26.09.2016 ilanngullugu.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 26.09.2016.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 30

 

21.07.2016

Illoqarfiup qeqqani siunertat iluanni nutaamik paaqqinnittarfiliorneq

Kommunip pilersaarutaata tapia nr. 37, Ilulissat immikkoortortaq C22-imut, Hafnarfjordur-ip, atuuttoq tamanut nalunaarutigineqarpoq.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Immikkoortortamut immikkut ittumik aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut aalajangersarneranni illoqarfiup qeqqani siunertat ataatsimoorfiusartut inissiortornissaat sanaartorneqarnissaalluunniit, soorlu paaqqinnittarfiit assigisaallu, periarfissarsiuunneqartarput.

Kommunip pilersaarutaata tapia nr. 37, Ilulissat immikkoortortaq C22-imut atuuttoq inaarutaasumik ulloq 21.07.2016-imi akuerineqarpoq, Kommunip pilersaarutaata tapia tamanut saqqummiunneqarpoq ulloq 21.07.2016 ullormiillu tassannganniit kommunip pilersaarutaata tapia inatsisitigut atuutilerpoq.

Kommunip pilersaarutaata tapia sapaatip-akunnerini arfineq-pingasuni tusarniutigineqarpoq, piffissami tassani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliullutik nalunaaruteqarnissaminnik, oqaaseqaateqarnissaminnik aamma allannguutissatut siunnersuutissaminnik periarfissaqartinneqarput.

Immikkoortortaq ILU 1200 nr. 37

 

15.07.2016

Kommunip pilersaarutaata tapia nr. 36, Aasianni immikkoortortaq C17-imut, Qaqqamut, atuuttoq tamanut nalunaarutigineqarpoq

Kommunip pilersaarutaata tapia nr. 36, Aasianni immikkoortortaq C17-imut atuuttoq inaarutaasumik ulloq 14.07.2016-imi akuerineqarpoq, Kommunip pilersaarutaata tapia tamanut saqqummiunneqarpoq ulloq15.07.2016 ullormiillu tassannganniit kommunip pilersaarutaata tapia inatsisitigut atuutilerpoq.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Immikkoortortamut immikkut ittumik aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut aalajangersarneranni illoqarfiup qeqqani siunertat ataatsimoorfiusartut inissiortornissaat sanaartorneqarnissaalluunniit, soorlu paaqqinnittarfiit assigisaallu, periarfissarsiuunneqartarput.

Kommunip pilersaarutaata tapia sapaatip-akunnerini arfineq-pingasuni tusarniutigineqarpoq, piffissami tassani innuttaasut, suliffeqarfiit il.il. akerliullutik nalunaaruteqarnissaminnik, oqaaseqaateqarnissaminnik aamma allannguutissatut siunnersuutissaminnik periarfissaqartinneqarput.

Immikkoortortaq AAS 1000-C17

 

15.07.2016

Aasianni inuussutissarsiortunut immikkoortortaqarfik nutaaq. Siunnersuut akuersissutigineqarpoq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussasatut siunnersuut nr. 29 Aasianni inuussutissarsiortunut immikkoortortaqarfik nutaaq B 21 pillugu pisortatigoortumik piffisami uani tusarniutigineqartoq akuersissutigineqarpoq kiisalu pisortatigoortumik nalunaarutigineqarluni ulloq 15.07.2016

Siunnersuummi pineqarpoq immikkoortup ilaa B21, tassani annikinnermik inuussutissarsiuteqartut sanaartornisamutb nunaminertamik qinnuteqarsinnaanerat periarfissaalisammat soorlu containerinut inissiivissatut assigisaattullu.

Immikkoortortap ilaani nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.qaasuitsup.gl. . Qinnuteqaatit tamarmik atortusat nassiunneqarsimasut naapertorlugit nalilersorneqasapput. Sumiiffik inuussutissarsiutinut annikinnerusunut kiisalu toqqorsivittut/ilitsivittut atorneqarsinnaassaaq.


Pilersaarusiaq pillugu siunnersuut tamaat takorusukkukku taava ataani iserfissiaq maliguk.

Immikkoortortaq AAS 1000-B21

 

13.06.2016

Tusarniaaneq sivitsugaq: Qeqertarsuup illoqarfiata avannaani sisorartarfik

Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut nr. 31-imut siunnersuut ” Qeqertarsuup illoqarfiata avannaani sisorartarfik” pisortatigoortumik oqallisigisassatut piffissami uani saqqummiunneqarpoq: 20.05.2016-miit 02.08.2016-i ilanngullugu

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Siunissami sukisaarsarfimmi sanaartornissaq sammisassaqartitsinissarlu periarfissikkumallugit, immikkoortortamut pingaarnertut aalajangersakkanik suliaqarneq. Immikkoortumut L-imut aalajangersakkat, immikkut ittumik sukisaarsarnermik siunertamut.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 02.08.2016.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 31

 
08.07.2016

Tusarniaaneq: Qaanaami nunaminertat immikkoortortai sisamat aatsitassanik piiaanermut atugassat.

Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 49-tut siunnersuut, Qaanaami nunaminertat immikkoortortai sisamat aatsitassnaik piiaanermut atugassat, piffissami uani tamanut tusarniutigineqarpoq: 08.07.2016-miit 02.09.2016 ilanngullugu.

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 49. Immikkoortortat QNQ 1700 – E11, E12, E13, E14-t pilersaarutaat.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Pingaarnertut aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut nunaminertanut atuuttussat aalajangersarneqassapput, taamaalilluni sioqqat, ujaraaqqat ujaqqallu piiarneqarsinnaaneri periarfissarsiuunneqassaaq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 02.09.2016.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 49

 

20.06.2015

Kommunimut pilersaarutip tapiata nr. 35: ”Iminnguaq” , Qasigiannguit.

Attaveqaatinut Sanaartugassanut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliap kommunimut pilersaarutip tapii nr. 35. akuersissutigai. Kommunimut pilersaarutip tapii tamanut nalunaarutigineqarput 20.06.16, ullorlu tamanna aallarnerfigalugu inatsisigut atuuttuulersinneqassallutik.

Immikkoortortaq QAS 1100-C05

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa

Immikkoortortamut aalajangersakkat immikkut ittut aalajangersarneqarput, paaqqinnittarfittut siunertanut ilusilersuinissaq imaluunniit nutaanik sanaartornissaq periarfissikkumallugu.
Immikkoortumi ataatsimoorussatut siunertanut nutaanik sanaartorsinnaanermik periarfissiisumik, sanaartorfissamik immikkut ittumik aalajangersakkanik ilaqartumik, kommunip pilersaarutaanut tapiliussami atugassiisoqarpoq

Inuussutissarssiutinut aalisakkanillu tunisassiorfinnut nunaminertat sanaartorfiusinnaasut

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.qaasuitsup.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
20.06.16: Nalunaaqutaq 09:00-miit sanaartorfissani nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
01.08.16: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.

Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersorneqarneq

Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut saaffiginnilluni ilitsersuut pissarsiarineqarsinnaavoq, oqarasuaat: 947800,
qarasaasiakkut: plan@qaasuitsup.gl.

 

20.05.2016

Tusarniaaneq: Qeqertarsuup illoqarfiata avannaani sisorartarfik

Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut nr. 31-imut siunnersuut ” Qeqertarsuup illoqarfiata avannaani sisorartarfik” pisortatigoortumik oqallisigisassatut piffissami uani saqqummiunneqarpoq: 20.05.2016-miit 15.07.2016-i ilanngullugu

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Siunissami sukisaarsarfimmi sanaartornissaq sammisassaqartitsinissarlu periarfissikkumallugit, immikkoortortamut pingaarnertut aalajangersakkanik suliaqarneq. Immikkoortumut L-imut aalajangersakkat, immikkut ittumik sukisaarsarnermik siunertamut.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 15.07.2016.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 31

 
13.05.2016

Tusarniaaneq: Illoqarfiup qeqqani siunertat iluanni nutaamik paaqqinnittarfiliorneq

Kommunimut pilersaarutip tapiatut nr. 37-tut siunnersuut, Ilulissat ” Hafnarfjordur-ip Aqquserna” eqqaani nunaminertaq illoqarfiup qeqqanisut atorneqarsinnaasoq nutaaq tamanit oqallisassiatut saqqummisinneqarpoq piffissami uani: 13.05.2016-miit 08.07.2016 ilanngullugu.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 08.07.2016.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Immikkoortortamut immikkut ittumik aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut aalajangersarneranni illoqarfiup qeqqani siunertat ataatsimoorfiusartut inissiortornissaat sanaartorneqarnissaalluunniit, soorlu paaqqinnittarfiit assigisaallu, periarfissarsiuunneqartarput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 37

13.05.2016

Tusarniaaneq: Illoqarfiup qeqqani siunertat iluanni nutaamik paaqqinnittarfiliorneq

Kommunimut pilersaarutip tapiatut nr. 36-tut siunnersuut, Aasiaat ”Qaqqamut” eqqaani nunaminertaq illoqarfiup qeqqanisut atorneqarsinnaasoq nutaaq tamanit oqallisassiatut saqqummisinneqarpoq piffissami uani: 13.05.2016-miit 08.07.2016 ilanngullugu.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 08.07.2016.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Immikkoortortamut immikkut ittumik aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut aalajangersarneranni illoqarfiup qeqqani siunertat ataatsimoorfiusartut inissiortornissaat sanaartorneqarnissaalluunniit, soorlu paaqqinnittarfiit assigisaallu, periarfissarsiuunneqartarput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 36

 

25.04.2016

Aasianni inuussutissarsiortunut immikkoortortaqarfik nutaaq. Siunnersuut tusarniutigineqartoq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussasatut siunnersuut nr. 29 Aasianni inuussutissarsiortunut immikkoortortaqarfik nutaaq B 21 pillugu pisortatigoortumik piffisami uani tusarniutigineqarpoq: 27.04.2016-miit 08.06.2016-mut.

Siunnersuummi pineqarpoq immikkoortup ilaa B21, tassani annikinnermik inuussutissarsiuteqartut sanaartornisamutb nunaminertamik qinnuteqarsinnaanerat periarfissaalisammat soorlu containerinut inissiivissatut assigisaattullu.

Kommmunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini marlunni sivittuuteqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.
Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Aamma suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.


Pilersaarusiaq pillugu siunnersuut tamaat takorusukkukku taava ataani iserfissiaq maliguk.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 29

 

22.03.2016

Tusarniaaneq: Qasigiannguani ataatsimoorussatut siunertanut qitiusoqarfik nutaaq.

Kommunimut pilersaarutip tapiatut nr. 35-tut siunnersuut, Qasigiannguani ”Iminnguup” eqqaani nunaminertaq illoqarfiup qeqqanisut atorneqarsinnaasoq nutaaq tamanit oqallisassiatut saqqummisinneqarpoq piffissami uani: 22.03.2016-miit 03.05.2016 ilanngullugu.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 03.05.2016.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Immikkoortortamut aalajangersakkat immikkut ittut aalajangersarneqarput, paaqqinnittarfittut siunertanut ilusilersuinissaq imaluunniit nutaanik sanaartornissaq periarfissikkumallugu.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 35

 
25.02.2015

Kommunimut pilersaarutip tapiata nr. 28: ”Umiarsualivik” , Saattut

Attaveqaatinut Sanaartugassanut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliap kommunimut pilersaarutip tapii nr. 28. akuersissutigai. Kommunimut pilersaarutip tapii tamanut nalunaarutigineqarput 25.02.16, ullorlu tamanna aallarnerfigalugu inatsisigut atuuttuulersinneqassallutik.

 

Immikkoortortaq SAA 1504-B01-p pilersaarutaa

 

Inuussutissarssiutinut aalisakkanillu tunisassiorfinnut nunaminertat sanaartorfiusinnaasut

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.qaasuitsup.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
25.02.16: Nalunaaqutaq 09:00-miit sanaartorfissani nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
07.04.16: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.

Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersorneqarneq

Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut saaffiginnilluni ilitsersuut pissarsiarineqarsinnaavoq, oqarasuaat: 947800,
qarasaasiakkut: plan@qaasuitsup.gl.

 

14.01.2016

Tusarniaanerup sivitsorneqarnera: Saattuni inuussutissarsiortut aamma umiarsualivilirnermi periarfissat nutaat. Siunnersuut tusarniutigineqartoq.

Siunnersuut kommunimut pilersaarutip tapiatut nr. 28-tut, immikkoortortaq B01-imut atuuttoq, Saattuni sanaartorfissanut nutaanut tunngasuteqartoq, tamanut oqallisissiatut piffissami uani saqqummiunneqarpoq: 14.01.2016-imiit 28.01.2016-imut.

Immikkoortortaq B01-imi sanaartorfissaq nutaaq siunnersuummi nutaami periarfissarsiuunneqarpoq, soorlu assersuutigalugu nunaminertami tassani aalisakkerivik ataaseq inissinneqarsinnaalluni.

Kommmunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini marlunni sivittuuteqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.
Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Aamma suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.


Pilersaarusiaq pillugu siunnersuut tamaat takorusukkukku taava ataani iserfissiaq maliguk.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 28

 
10.11.2015

Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut nr. 26-imut Immikkoortup ilaa B01-imut, "Umiarsualivik", Ikerasammi pisortatigoortumik tusarniaaneq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 26 Immikkoortup ilaa B01 Ikerasammi inaarutaasumik akuerssissutigineqarpoq ulloq 05.11.2015. Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq pisortatigoortumik nalunaarutigineqarpoq ulloq 10.11.2015, ullormiillu tassanngaanniit Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq inatsisitigut atuuffeqalerluni.

Immikkoortortaq IKE 1503-B01-p pilersaarutaa

Ikerasammi umiarsualivimmi inuussutissarsiorfimmut sanaartorfissaq atorneqanngitsoq

Ilutigitillugu matumuuna nalunaarutigineqassaaq nunaminertanut sanaartorfigineqarsimanngitsunut aalisakkeriviliorfissamut nunaminertamik atuinissamut qinnuteqartoqarsinnaammat.

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.qaasuitsup.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Ullormiit 10.11.2015 nal. 09:00 ulloq 22.12.2015 nal. 15:00 tikillugu, nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.

Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersorneqarneq

Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut saaffiginnilluni ilitsersuut pissarsiarineqarsinnaavoq, oqarasuaat: 947800,
qarasaasiakkut: plan@qaasuitsup.gl.

 

22.09.2015

Saattuni inuussutissarsiutinut. Kiisalu umiarsualiveqarnikkut periarfissat nutaat. Siunnersuut tusarniutigineqartoq.

Immikkoortortap ilaani B01-imi Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 28, Saattuni sanaartorfissanut nutaanut tunngasoq tamanut tusarniutigineqrnissaminut saqqummiunneqarpoq piffisssami: 22.09.2015-imiit 03.11.2015-imut.

Siunnersuut nutaaq immikkoortortap ilaani B01-imi sanaartorfissanut nutaqanut sisamanut tunngassuteqarpoq, soorlu asersuutigalugu aalisakkerivimmut inissiivittut atorneqrsinnaasunik


Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.


Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.


Pilersaarusiaq pillugu siunnersuut tamaat takorusukkukku taava ataani iserfissiaq maliguk.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 28

 

22.09.2015

Tusarniaaneq: Ikerasammi umiarsualiviup eqqaani inuussutissarsiutinut sanaartorfissanut nutaanut siunnersuut

Ikerasammi immikkoortortaq B01imut kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut siunnersuut, tamanut oqallisissianngorlugu saqqummiunneqarpoq piffissami uani: 22.09.2015-imiit 03.11.2015 ilanngullugu.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 03.11.2015.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Aalajangersakkat nutaat siunertanik ilaqartut saqqummiunneqarput, Ikerasammi ”Umiarsualiviup” eqqaani inuussutissarsiorfimmik inerisaanissamut sanaartorfissat nutaat periarfissinniarlugit.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 26

 

22.09.2015

Tusarniaaneq sivitsugaq: Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut

Qaasuitsup Kommuniani qimmivileqarneq taavalu qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaq kommunimut pilersaarutip tapianut nr. 24-imut siunnersuut kikkunnit tamanit oqallisigisassanngorlugu saqqummiunneqarpoq piffissami 07.07.2015-imiit 17.11.2015-imut.

 

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 17.11.2015.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Kommunimut pilersaarutip tapissaanut nr. 24-imut siunnersuummi Qaasuitsup Kommuniani illoqarfinni nunaqarfinnilu pifiit qimmilivissatut inissiivissat saqqummiunneqarput. Kommunimut pilersaarutip tapiata siunertaraa nunaminertanik qimmilivinnut atugassianik tikkuussissalluni nunaminertallu sanaartorfiineqannginnissaannik oqariartuuteqassalluni, taamaaliornikkut siunissami nunaminertanik akuersissuteqartarnermi qimmilivinnut nunaminertanik atugassaqartitsinissaq qulakkeerneqaqqullugu. Kommunimut pilersaarutip tapia ilaatigut illoqarfiit nunaqarfiillu kiisalu qeqertat pillugit nunap assinginik qimmilivittut aalajangersaavigineqarsimasunik imaqarpoq.

Qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaq imaqarpoq, Qaasuitsup Kommuniani akuerisaasumik qimmeqarnissaq pillugu aalajangersakkanik.
Ileqqoreqqusami aalajangersaavigineqarsimapput qimmit nappaataat akiorniarlugit kapitittarnernut aalajangersakkat piumasaqaateqarnerlu aammalu ilisarnaasersuisarneq, piffiit qimmiliviit, qimmiliviit ilusilersorneqarsimanerat, qimminik paarsisarneq kiisalu qimminik pituttuisarneq pillugit aalajangersakkanik.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 24

Qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaq

 

03.07.2015

Tusarniaaneq: Immikkoortortaq 1600-A06, Mittarfiup kitaani najugaqarfik, Upernavik

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 25 Immikkoortoq A06 piffissami uani pisortatigoortumik oqallisissianngorlugu saqqummiunneqarpoq: 03.07.2015-imiit 14.08.2015 ilanngullugu.

 

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tusarniaaneq pisortatigortumik ingerlanneqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 14.08.2015.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Upernavimmi nutaanik inissianik sanaartorfissaalatsineq aallaavigalugu kommunimut pilersaarutip tapia suliarineqarpoq. Illoqarfimmi inissiaqarfitoqqat ukiut ingerlanerini ulikaariartorsimapput aamma nutaamik ineriartortitsinissamik periarfissat tunngaviusumik pilersaarutaat amigaataalersimapput.

Taamaattumik immikkoortortaq A06, mittarfiup kitaani nunaminertaq sanaartorfigineqarnikuunngitsoq aamma nunaminertaq tamanna illoqarfiup qeqqanut qanittunik ineriartortiteqqinnissamut tulluartorujussuaq, sanaartornissamut pilersaarusiorfiginerpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 25

 

25.06.2015

Kommunimut pilersaarutip tapiata nr. 22: Eqqaavissuaq, Ilimanaq

 

Attaveqaatinut Sanaartugassanut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliap kommunimut pilersaarutip tapii nr. 22. akuersissutigai. Kommunimut pilersaarutip tapii tamanut nalunaarutigineqarput 25.06.15, ullorlu tamanna aallarnerfigalugu inatsisigut atuuttuulersinneqassallutik.

 

Ilimanami eqqaavissuup piusup nuunneqarnissaanik kiisalu nutaamik eqqaavissualiornissamik periarfissiorniarlugu teknikkeqarnikkut pingaarnertut aalajangersakkat.

Immikkoortortaq ILQ 1204-E01-p pilersaarutaa

 

25.06.2015

Kommunimut pilersaarutip tapiata nr. 18: Timmisartunut eqqussisarfimmut inissisimaffiit, Aasiaat

Attaveqaatinut Sanaartugassanut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliap kommunimut pilersaarutip tapii nr. 18. akuersissutigai. Kommunimut pilersaarutip tapii tamanut nalunaarutigineqarput 25.06.15, ullorlu tamanna aallarnerfigalugu inatsisigut atuuttuulersinneqassallutik.

 

Immikkoortortaq AAS 1000-E10-p pilersaarutaa

 

Inuussutissarssiutinut aalisakkanillu tunisassiorfinnut nunaminertat sanaartorfiusinnaasut

Nunaminertaq sanaartorfiusinnaasoq sanaartorfigineqanngitsorli nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqarfigisinnaavat NunaGIS aqqutigalugu aamma kommunip nittartagaa aqqutigalugu qinnuteqarluni immersugassaq aasinnarlugu immersorneqassaaq, uaniittoq: http://www.qaasuitsup.gl. Inummit imaluunniit suliffeqarfimmit ataatsimit qinnuteqaat ataasiinnaq immersoqqusaavoq, inuttut ataasiinnartut allassimasussaq aamma inatsisit malillugit ataasiinnarmik atuarneqarsinnaassaaq. Qinnuteqaatit tamarmik pappiliartaat nassiunneqartut aallaavigalugit nalilersorneqarumaarput. Nunaminertaq sanaartorfissaq qinnuteqartunit arlalinnit assigiimmik akuersivigineqarsinnaatillugu kommuni akuersissummik tunniussisinnaajumalluni makitsisariaqassaaq.

Qinnuteqaatit tamarmik makkunannga imaqassapput:
1. Sanaartugassap ilusissaatut siunnersuut, sanaartukkap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortullu suut atorlugit sananeqarnissaanik nassuiaatitalik.
2. Sanaartukkap sumut atorneqarnissaanik paasissutissat.
3. Teknikkikkut atortut ikkusuunneqartussat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat, qinnuteqaatip piviusunngortitsisinnaaneranik uppernarsaatitut atorneqartoq.

Piffissaliussat aamma suliat pilersaarutaat:
26.06.15: Nalunaaqutaq 09:00-miit sanaartorfissani nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaapput.
20.08.15: Nalunaaqutaq 16:00 nunaminertamik atuisinnaanermik qinnuteqaatit tigooqqarneri siullermeertumik matussapput.

Tamatuma kingorna sanaartorfissaq suli sanaartorfigineqarsimassanngippat nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit qaqugukkulluunniit qinnutigineqarsinnaapput.

Ilitsersorneqarneq

Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut saaffig

 

 

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 19-12-2018